Linnea2-konsortio on purkautunut 31.12.2019

Linnea2-konsortio on yliopistojen, Eduskunnan kirjaston ja Varastokirjaston vuonna 2000 perustama yhteenliittymä, jonka tehtävänä on hallita konsortion jäsenten yhteistä kirjastojärjestelmää. Järjestelmä koostuu Voyager- ja Aleph-ohjelmistoista, CSC:n omistamasta ja ylläpitämästä palvelimesta sekä käyttöpalvelusta. Järjestelmän avulla ylläpidetään kirjastotietokantoja sekä Kansalliskirjaston kansallisia tietokantoja ja yhteistietokantoja.Tällä sivulle päivitetään konsortion ohjausryhmän voimassaoleva kokoonpano sekä linkit konsortion jäsenlistaan ja sääntöihin.
Kokousaineistot (asialistat ja muistiot) löytyvät täältä: Kokoukset

Kokousaineistoja

Ohjausryhmän kokoukset

Yleiskokoukset

Yhteiskokoukset

Seuraava kokous


2.12.2019 kello 14:30 - 16 (juhlallinen konsortion päätöskokous paikan päällä)

Konsortion
jäsenet

Konsortion jäsenet


Konsortion
säännöt

Konsortion säännöt  

Ohjausryhmä
(kaksivuotiskausi 2018 - 2020)

  • Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto
  • Tua Hindersson-Söderholm, Svenska handelhögskolans bibiotek (14.3.2019-)
  • Anne Lehto, Tritonia (vpj.)
  • Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto (-14.3.2019)
  • Sari Palén, Tilastokirjasto
  • Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston kirjasto (pj.)
  • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
  • Kuno Öhrman, Svenska handelshögskolan (IT-johtajien edustaja) (-14.3.2019)

Ohjausryhmän sihteeri

  • Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto

Navigate space

  • No labels