Konsortion jäsenet (2010-)

Aalto-yliopisto
Arkistolaitos
Eduskunnan kirjasto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Kansalliskirjasto
Jyväskylän yliopisto
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (-31.12.2013)
Kuvataideakatemia (-31.12.2012)
Lapin yliopisto (ml. Arktinen keskus)
Lapin ammattikorkeakoulu Oy (1.1.2014-)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Maanpuolustuskorkeakoulu
Oulun yliopisto
Rovaniemen ammattikorkeakoulu (-31.12.2013)
Saimaan ammattikorkeakoulu (1.1.2013-)
Sibelius-Akatemia (-31.12.2012)
Svenska handelshögskolan
Taideyliopisto (1.1.2013-)
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Teatterikorkeakoulu (-31.12.2012)
Tilastokeskus
Turun yliopisto
Vaasan ammattikorkeakoulu
Vaasan yliopisto
Varastokirjasto
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti (-31.12.2012)
Yrkeshögskolan Novia
Åbo Akademi

 

  • No labels