Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

100 1# ‡a Bailey, Ian Paull, ‡c rabbi, ‡d 1982-  →  100 0# ‡a Vivekananda, ‡c Swami, ‡d 1863-1902.

Poistettu virsikirja yhteisön kirjoittamista esimerkeistä (kooste, menee nimekkeelle)

...