Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Finnan ajankohtaisasioiden tiedotuskanavana toimiva KDK-asiakasliittyma@helsinki.fi-sähköpostilista vaihtaa nimensä vähemmän salaperäiseksi. Tulevaisuudessa sähköpostilistamme tunnetaan Finnan postituslistana. Samalla vaihdamme käyttämämme lähetysjärjestelmän varmemmaksi.

...