Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto ( -2015)

Mirja Lampola
Aalto-yliopiston kirjasto
PL 17000
00076 Aalto
S-posti mirja.lampola (at) aalto.fi
Puh. 050 569 5066

Eeva-Riitta Peltonen
Helsingin yliopisto / Kirjastoverkkopalvelut
PL 26 (Kaikukatu 4)
00014 Helsingin yliopistayliopisto
S-posti eeva-riitta.peltonen (at) helsinki.fi
Puh. 0503119642, 02941 44622

Anne-Mari Salmela
Turun yliopiston kirjasto
20014 Turun yliopisto
S-posti: asalmela (at) utu.fi
Puh. 02 333 6182

Kukka-Maritta Taskinen (2016- )
Savonia-ammattikorkeakoulu, Kirjasto- ja tietopalvelut
PL 6 (Microkatu 1)
70201 Kuopio
s-posti kukka-maritta.taskinen (at) savonia.fi
puh. 044 785 6305

...