Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

...

 • Kriittiset virheet voivat estää käytön kokonaan, siksi ne ovat ensisijaisia.
 • Samoin ensisijaisia ovat Staff-käännökset (fi-FI-staff-prog.po)
 • Kun teet käännöksiä, tarkista onko joku muu jo tekemässä käännöksiä. Jos on, valitse käännettäväksi listasta esimerkiksi 10. tai 15. teksti.
 • Vanhat käännökset siirtyvät uuteen versioon, jos kohdassa ei tapahdu mitään muutosta. 

...

 • Käännöskohdan tarkistaminen GitHubista: 
  • Avaa GitHub: github.com/Koha-Community/Koha
  • Valitse viimeisin versio: Napista "Master"→ välilehti "Tags" → etsi esim. "v22.11", ja valitse korkein versionumero. 
  • Siirry Pootleen ja käännettävän fraasin sivulle. Kopioi sijaintitieto (location) tyyppiä installer/data/mysql/en/marcflavour/unimarc/mandatory/unimarc_framework_DEFAULT.yml:marc_subfield_structure:12:row:1599
  • Siirry Githubiin. Klikkaa "Goto file" ja liitä kopioitu sijainti hakukenttään. Pyyhi lopusta pois kaikki viimeiseen :-merkkiin, se mukaan lukien, esimerkissä siis pois kaikki "...yml" jälkeen. Paina enteriä. 
  • Äsken poistettu rivinumero kertoo suunnilleen muttei täsmällisesti kohdan, jota pitää tutkia. 
 • Käännösfraasin tarkistaminen käyttöliittymästä:
  • Sijaintia voi päätellä käännöstyökalun ruudulla näkyvästä Location -polusta. Siinä merkitty .tt -tiedosto usein vastaa käyttöliittymän .pl -sivua. (esim. /cataloque/detail.tt vastaa käyttöliittymässä detail.pl -sivua)
 • Jos haluat kääntää tietyn toiminnon fraaseja:
  • Pootlessa on hakutoiminto, jonka avulla voi hakea.
  • Kannattaa rajata hakutulos:"incomplete". Näin mukaan tulevat vain ne, joihin vielä tarvitaan käännöstä. 
 • Pitää ottaa huomioon, että sama teksti voi olla käytössä muissa kohdissa.
  • Tällaisen tekstin huomaa siitä, että Pootle-työkalun Locations-kohdassa on useampi sivu mainittuna.

...