Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oheiset taulukot toimivat ennakkomateriaalina 28.2.2017 järjestettyyn KOKO-työpajaan (KOKO-työpaja #5). Taulukot edustavat tilannetta helmikuussa 2017. Jokaisella KOKOon kuuluvalla ontologialla on oma taulukkonsa, jossa on kaksi listausta eri välilehtinä, ensimmäinen välilehti listaa ns. tuplakäsitteet, toinen välilehti ohjaustermi/päätermi-ristiriidat (altLabel/prefLabel). Taulukoita voi selata suoraan Google Sheetsissä tai ladata sieltä haluamassaan muodossa omalle koneelleen (File → Download → Excel, OpenDocument, yms). Taulukot eivät päivity automaattisesti, mutta tarpeen tullen voimme tehdä niihin päivitysajon. Ohjeet taulukoiden tulkintaan löytyvät tämän sivun alaosasta. Taulukot kunkin ontologian osalta löytyvät alla olevista linkeistä:

...