KOKO on kokoelma suomalaisia ontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa. KOKOn runkona toimii Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon on linkitetty joukko erityisalojen ontologioita. KOKOon sisältyvät ontologiat ovat:

 • Yleinen suomalainen ontologia YSO
 • luonnonvara- ja ympäristöontologia AFO
 • julkishallinnon ontologia JUHO
 • julkisen hallinnon palveluontologia JUPO
 • fiktiivisen aineiston ontologia KAUNO
 • kielitieteen ontologia KTO
 • kirjallisuudentutkimuksen ontologia KITO
 • kulttuurintutkimuksen ontologia KULO
 • liikenteen ontologia LIIKO
 • museoalan ontologia MAO
 • sotatieteen ontologia SOTO
 • taideteollisuusalan ontologia TAO
 • terveyden ja hyvinvoinnin ontologia TERO
 • Työsuojelurahaston ontologia TSR
 • valokuvausalan ontologia VALO.

 Finto-palvelu vastaa YSOn ylläpidosta, sen päivittämisestä KOKO-ontologiaan sekä KOKO-yhteistyön koordinoinnista. Kullekin erikoisalan ontologialle on nimetty omistajaorganisaatio, joka vastaa kyseisen ontologian ylläpidosta. KOKOon on tietyin ehdoin mahdollista sisällyttää myös lisää erikoisalan ontologioita tarpeen mukaan.

Finto-palvelu on laatinut yhdessä KOKOon sisältyvien ontologioiden ylläpitäjien kanssa muodolliset vaatimukset ja linjaukset KOKOon sisältyville ontologioille. Finto-palvelu järjestää avoimia KOKO-työpajoja, joissa käsitellään KOKOa koskevia kysymyksiä ja uutisia sekä tehdään yhteisiä linjauspäätöksiä KOKOn suhteen. Menneiden työpajojen sisältö löytyy Tapahtumat ja koulutukset-osiosta.