Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tästä pääset Melinda tutuksi -verkkokurssille.

Verkkomateriaali on tarkoitettu pääsääntöisesti Melindan ja Alephin peruskurssilaisille. Peruskurssin tavoitteena on oppia Melindan yhteiset pelisäännöt sekä tutustua Aleph-luettelointiohjelmasta löytyviin perustoimintoihin. Melinda tutuksi -verkkomateriaali on osa Kansalliskirjaston järjestämää Melinda-Aleph-peruskoulutusta.

Verkkomateriaali on julkinen ja kaikille avoin. Voit suorittaa kurssin ilman erillisiä tunnuksia, jos kirjaudut kurssille vierailijana. Tutustu tarvittaessa kirjautumisohjeisiin.