Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Osallistujat: Pia Backman (ÅAB), Ilkka Haataja (UniArts), Katja Hyvärinen (UEF), Mari Koskimäki (TAU), Maria Kovero (HULib), Mirja Lampola (Aalto),Lea Levomaa (SAMK), Henna Paajala (Oulun yliopisto), Anne-Mari Salmela (UTU), Minna Kantanen (KK), Anneli Renfors (KK), Tanja Vienonen (KK)

Poissa: Minttu Hurme (KK), Maria Kovero (HULib), Jaana Uurasjärvi (Eduskunnan kirjasto)

...

Kuulumiset Alma-kirjastoilta

 • ÅAB: Alma-Melinda-integraation kanssa ongelmia
  • Jos Melindassa tuoreempi aikaleima, Enhance record ei toimi (tulee virheilmoitus), mutta päivitykset tulevat kuitenkin Almaan (kun klikkaa Release record)
  • Samaa ongelmaa havaittu UEF:ssa, mutta ei kaikilla kuvailijoilla (Validating your profile Almassa)
  • Näyttäisi kirjoittavan yli tehtyjä muutoksia Almassa
  • Turun yo:ssa joissain tietueissa päivitys ei onnistu → kierretty duplicate records -toiminnolla
  • Liittynee 005-kentän aikaleimaan → kun Melindassa päivitetään tietueita, jotka eivät kuitenkaan muutu (Melindan tietue ennakkotietue tms., joka kirjoittaa Almassa yli täydennetyn tietueen)
 • UniArts: Koulutukset käynnissä 2. aallon kirjastoille, ei tiedossa ratkaisemattomia teknisellä puolella
  • Bookwheren korvaaminen Alman toiminnoilla? → Alman toiminnot eivät korvaa, koska Bookwheressa suuremmat aineistot ja valmiit normalisointisäännöt tietokannasta toiseen (vähemmän siivottavaa)
   • Olisiko kirjastoissa käyttöä Bookwheren online-versiolle? Kumeassa pohdittu miten Bookwherea olisi järkevin käyttää
    • Asiaan palataan syksymmällä, mutta online-version käyttö herätti kiinnostusta
 • UEF: Kuvailussa muutama henkilö alkanut kuvailla painettua aineistoa kampuksella
 • TAU: Kesäkuun alusta kuvailtu painettuja aineistoja, varatut aineistot ensin
  • Low publishingia ehditty testata, nyt näyttäisi toimivan molempiin suuntiin (lisäykset ja poistot)
  • Musiikin aineiston kuvailussa yliopiston ja konservatorion yhteistyö loppuu, sitä ollaan selvitelty
 • Aalto: Tietokantaa siivottu, testi-load kesälomien jälkeen
  • Osastokirjastojen tietueet poistetaan, jotka nyt suppressoituina
  • Kokoelmat ja konfiguroinnit tavoitteena saada valmiiksi kesällä
  • Hankinnan kokoelmista luovutaan myös, aloitetaan puhtaalta pöydältä → kysytty lisätietoa Turun yolta
 • Oulun yo: Osa projektiryhmästä lomalla kesäkuussa, palaavat töihin heinäkuussa
  • Kuvailijoiden ja hankinnan koulutus huomenna
  • Viime viikolla aikaleima-juttu vaikutti toimivan, pitää tarkistaa toimiiko edelleen
  • Bookwhere ollut käytössä yliopistolla, ei amkissa → online-versio kuulostaisi toimivammalta ratkaisulta kuin erilliset lisenssit
  • Kampusten yhdistäminen ja muuttotoimet vievät enemmän aikaa
  • Paljon muutoksia yhteen hetkeen
 • UTU: VST ja auktoriteetit käsitellään muissa kohdissa
  • Etänä on käsitelty myös painettuja aineistoja skannausten avulla, painetta kuitenkin on niiden käsittelyssä (myös vapaakappaleissa)
  • Sandboxissa ajettu auktoriteettiajoja, 1. linkitysten ajoja (kiikarit), 2. preferred term corrections -ajoja → LoC:n termit muuttaneet kenttien tietoja, mitä ei saisi tapahtua (tehty virheilmoitus EL:lle)

Tekniikan tilanne

 • Low publishing -toiminto on käytössä
  • Laitettu päälle myös testikantaan → Alma-kirjastoissa asetukset pitää olla päällä myös testikannassa
  • Tampereella tehty poistoja ja hyvin toimii
 • Fennica-tietueiden replikointi/VST-prosessi ja oman kannan kenttien turvaaminen 5-osakentällä
  • Turku testannut, vielä ei varmuutta säilyvätkö kentät
  • Raporteista kysytty EL:ltä, virheilmoituksia ihmetelty "Fail to search record server Z39.50"
  • 5-osakentissä pitäisi lukea FI-Vapaa (nyt voi olla myös esim. FENNI), näille voisi olla syytä tehdä korjausajo
   • Ensin pitää kuitenkin selvittää mitkä kentät koskevat vapaakappalekirjastoja (540, 856 ainakin)
  • Vaatii profiilinvaihtoa, jotta muut päivitykset eivät epäonnistu → systeeminhoitaja tekee manuaalisesti tiettynä ajankohtana
   • Turussa pitää vielä sopia milloin ja miten usein päivityksiä tehdään
 • Eduskunnan kirjaston sisällönkuvailu
  • Melindan sisällönkuvailun poistojen teon jälkeen tietuetta ei saa enää kontribuoida Melindaan
  • Lokaalikenttien käyttö Almassa saattaisi olla Melindan kannalta turvallisin vaihtoehto
 • Aallossa 653-kenttien 9-osakenttiä ollaan poistamassa, näyttäisi että Tilastokeskuksessa on tehty sama juttu
  • Mirja Lampola on yhteydessä Minttuun/melinda-postiin
 • 0-osakentälliset auktoriteetit, EL lisää puuttuvat tiedot kesäkuussa, tarkempaa aikataulua ei ole saatu
  • Auktoriteettimuodoissa tallentaessa kiikari-kuvakkeen katoaminen liittynee 0-osakentän puuttumiseen
   • Voi johtua myös asetuksista "Linked bib headings rules list" valituista vaihtoehdoista
  • 0-osakenttien tuonnissa kenttien sisällä osakenttien järjestys muuttuu numerojärjestykseen
 • Auktoriteettien jatkuvan päivityksen sykli: nimet 6 h välein ja sanastot kerran viikossa lauantaisin
 • Ylimääräisen pisteen lisäys asiasanakentissä
  • Ville kehitellyt sääntöjä, joilla pisteet saisivat olla Almassa ja pisteettömät Melindassa
   • Myös osakenttäjärjestykselle kehitetty sääntöjä (Almassa 0, 2; Melindassa 2, 0)
 • Alephin merkkirajoitus (2000 merkkiä)
  • Kentän tiedot jaetaan, luo 9-osakentän jossa tieto että yhdistetään yllä olevaan
  • Erityisesti 505- ja 520-kentissä
  • Alephissa yhdistäminen korjattu niin, että pitkiä kenttiä käsitellään kokonaisuuksina
  • Jos näette jotain kummallista näihin liittyen, raportoikaa melinda-postiin

...

 • Brief Level -säännöt ja niihin liittyvä hakutoiminto ei ole edennyt, siirretään asia tuonnemmas 2. aallon käyttöönoton yli
 • Suomalaisten MARC 21 -sovellusohjeiden / RDA-ohjeiden linkittäminen Field informationeihin metadata editorissa

  • ÅAB:ssa tehty joulun alla, koko työhön meni parisen päivää (viime kokouksessa mainittu) → linkit eivät toimikaan Metadata editorissa (tulee Kiwin virheilmoitus "You do not have permission to view this page") → Alephissa sovellusohjeen linkit toimivat, aukeavat uuteen ikkunaan
  • Työläs, koska tehtävä jokaiselle kentälle erikseen
   • Voiko tehdä keskitetysti? Voisiko 2. aallon kirjastot kysyä projektipalaverissa? → Marian oli tarkoitus selvittää, nyt poissa kokouksesta
  • Olisi hyvä, jos kaikilla olisi ohjeet samalla lailla editorissa
 • E-aineistojen kuvailu Melindaan
  • Kotimaisia e-aineistoja toivotaan edelleen samalla tavalla Melindaan kuin aikaisemminkin
 • Valmiit sisältövaihtoehdot (Controlled Vocabulary) 7XX-kentissä: sanastossa kirjoitusvirheitä
  • Sisältövaihtoehtoja voi korjata itse poistamalla olemassa olevan ja lisäämällä uuden
 • Kausijulkaisut ja lehtipaketit, varsinkin elektroniset: käyttöoikeushuomautukset tietueisiin
  • 506-kenttä bib-tietueissa, näkyy hyvin Primossa
  • 540-kentän lisenssitieto kokoelmatietoihin

Muut asiat

 • 1. aallon kirjastoille lähetetyn kyselyn tulosten koonti lähetettiin ryhmäläisille, kommentteja?ryhmäläisile
  • Ei suurempia mullistuksia vastauksissa
 • Syksyn (syys-lokakuun vaihde) webinaarin aiheet ja puhujat (2. aallon projektipäällikkö pitämään yleiskatsaus?) → siirretään myöhempiin kokouksiin
 • Katja Hyväristä pyydetty haastateltavaksi Melindan tekijät -juttusarjaan, ehtii ehkä vastata kysymyksiin juhannuksen jälkeisellä viikolla
 • Tanja Vienonen siirtyy Kansalliskirjastosta toisiin tehtäviin Turun yliopiston kirjastoon 3.8.
  • Voisiko joku muu ryhmän jäsen ottaa siksi aikaa hoitaakseen kokousten järjestämisen, kunnes Tanjan seuraaja saadaan valittua?
  • Tilanne ei ole vielä kovin akuutti, seuraavissa kokouksissa selvinnee jatko

Seuraava kokous

 • 30. tai 31.7., vielä ennen kuin Tanja lopettaa KK:ssa? Tarvitaanko ennen käyttöönottoa myös kokous (Minttu paikalla 13.7. alkavalla viikolla, voi järjestää kokouksen)?
  • Pidetään vain yksi kokous heinäkuussa, sillä suurin osa on lomalla heinäkuun puolivälin yli
  • Seuraava kokous 2. aallon kirjastojen kanssa 30.7. klo 10.00-11.30