Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

PriorityDate & numberDescriptionNoteTesting environment (reported by)Statuses

May 26th

#T1

all tables show different timestamp (-3 hours) on migration database than on current database (f.ex. action_logs.action_id 1586094 has timestamp 2020-05-12 03:00:17 on current database and 2020-05-12 00:00:17 on migrated databaseSystem time was not set right on test serverHAMK (Minna Kivinen)

Status
colourGreen
titleFIXED


May 27th

#T2

On current version there is action_logs_cache table containing all actions, such table does not exist in version 19.11. Action_logs -table contains only actions for 6 months.

This might have affects on our current way to calculate last years statistics using action logs.

Is it Koha-Suomi version feature that 6 months older action_logs events are moved to action_logs_cache? Should action_logs_cache table to be migrated to action_logs -table? If so, does it have some affects to performance?

 • agreed that action_logs_cache -table will be migrated as a separate table to new environment. And timelimit for deleting old actions will be incresed to be 12 months instead of 6 months

Suomeksi: Koha-Suomen versiossa puoli vuotta vanhemmat tapahtumat on siirretty toiseen tauluun nimelta action_logs_cache. KV-versiossa ei ole tällaista taulua. Asiantuntijaryhmässä päätettiin, että vanha action_logs -taulu siirretään sellaisenaan uuteen ympäristöön, jossa sitä voi käsitellä SQL:n avulla.

Migration and configuration issue

HAMK (Minna Kivinen)

Status
colourGrey
titleUNDECIDED

We need to decide latest in December 2020 what is the retention period for action logs in KC, otherwise logs are kept indefinite amount of time.


Aug 19th

#T3

Acquisitions > Click Spent > Internal server error

Suomeksi: Kun hankinnassa valitaan Käytetty-linkki taulukosta, tulee Internal server error -ilmoitusKC BUGZILLA: noneXamk (Mia Kujala)

HAMK (Minna Kivinen)

DEVELOPMENT STATUS: 
Status
colourGreen
titleDONE

KCMinni (fork/pilot):
Status
titleN/A

KohaCommunity master:
Status
titleN/A

fixing (Andrii)

Sept 8th 2020: Migration problem.

Sep 15th: need retesting after test environment updates

Testing done by Joonas in HAMK/srv1 environment after updates and issue does not exists anymore. The issue was datereceived column in two different db tables which caused an error in JOIN but migration script now renames this datereceived column from Koha-suomi to kohasuomi_datereceived


3

Aug 19th

#T4

In Finnish interface: Hankinta (Acquisitions) - Uusi toimittaja (New vendor) > Internal server error. But in English interface it is working.

Suomeksi: Suomenkielellä ohjelmaa käytettäessä tulee virheilmoitus, kun puuttuu toimittaja. Käännös puuttui yhteisöversiosta.

I re-checked and forced translations to update, but it is still there, it is extra % in template (%</li>)Xamk (Mia Kujala)

Status
colourRed
titleBLOCKED

Translation fixed in KohaCommunity Pootle translation server but in order to get the fix to our Koha servers somebody from community needs to merge those new translation fixes from the Pootle server. No ETA yet when this would happen, only that latest when 20.11 koha version is released.

1

Aug 19th

#T5

Patron - Accounting - Create manual invoice - Type > there is two selections: Unexpected type found during upgrade

Suomeksi: Migraatiossa on jäänyt siirtymättä sellaisia maksutyyppejä, joita ei ole yhteisöversiossa. Korjataan joko käsin tietokantaan tai korjaamalla migraatiotyökalua.


replied to a thread:

Patron - Accounting - Create manual invoice - Type > there is two selections: Unexpected type found during upgrade

we have these values in debit types admin database: .../admin/debit_types.pl

so they can be edited, but seems these are differs from old KohaSuomi? Which ones should be?

NOTE 4 all srv1-srv5 servers: this varies across our test servers, but seems most except arkisto some had some extra ODUE/Pay/W/ODUEC/Kauko types before

Xamk (Mia Kujala)

Status
colourBlue
titleMIGRATION

Migration problem: either edit manually to database or fix conversion

Sep 15th: need still some investigating


Aug 19th

#T6

In circulation and fines rules the information in the columns is under the wrong title and rules cannot edit. Click Edit and existing values do not appear. Insert new value and save > Value doesn't change.


Xamk (Mia Kujala)

Status
colourGreen
titleFIXED


Aug 19th

#T7

MOVED

Finnassa havaitut ongelmat:

 • Tietueita puuttuu erinäisiä määriä eri aineistotyypeistä, esim. kaikki tietokannat. (korjattu)
 • Varaukset eivät ole mahdollisia.
 • Omista tiedoista vasemman puoleisesta valikosta puuttuu Oman tilin alta Lainat/Varaukset, Maksut ja Kirjastokortit. Yläreunan Kirjautumisvalikosta löytyy kaikki (korjattu)
 • Saatavuustiedoissa näkyy Hyllyn kohdalla sekä kotikirjaston että sijaintikirjaston hyllypaikka. Halutaan näkymään vain kotikirjasto kuten nykyisin.
 • Omista tiedoista puuttuu toiminnallisuudet: Noutopaikan valinta, pin-koodin vaihto, asiakastietojen muutospyyntö
 • E-kirjojen saatavuustiedot ei tule Finnaan (varastotietueet eivät ehkä tule nyt Finnaan)

Moved to Finna -issues table below

Xamk (Mia Kujala)
3

Aug 19th

#T8

<<borrowers.totalfine>> is no longer working in the receipts

Suomeksi: Kuitteihin ei enää saa kenttää <<borrowers.totalfine>> jolla saisi kuittiin näkymään kaikki asiakkaan maksut. On Koha-Suomeen tehty lisäominaisuus. Ei toteuteta tässä vaiheessa

Probably Koha-Suomi version, not implemented at this pointXamk (Mia Kujala)

 

Status
titleLATER

3

Aug 19th

#T9

Patron information > Print menu > Print fines -receipt is missing

Suomeksi: KV-Kohasta puuttuu maksujen tulostus -kuitti. On Koha_Suomeen tehty lisäominaisuus. Toteutetaan vain jos ehditään, voidaan ehkä tilapäisesti ratkaista raportilla

Probably Koha-Suomi version

Priority issue - need plugin if wanted in the community system

Maybe could be solved temporarily with a report

Xamk (Mia Kujala)

Aug 19th

#T10

Patron information > Accounting > Transactions > Print (individual payment information) > blank view, no receipt

Suomeksi: Maksukuitti yksittäisestä maksusta ei tulostunut, koska maksukuitilta puuttuu pohja. Korjattiin kopioimalla pohja sähköpostikuitista.


The default receipt base was empty

Add instructions to other  libraries about this 

Xamk (Mia Kujala)

Status
colourGreen
titleFIXED

1

Aug 21st

#T11

Finna: Migrated patron fines are not showing right in Finna.  Sometimes total amount is showing, but not detailed information and sometimes it is not showing any fines.

Bug found in master: https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=26271 Call to /api/v1/patrons/<patron_id>/account returns 500 error if manager_id is NULL

Suomeksi: Osa asiakkaiden maksuista ja näkymättä Finnassa (maksut, joista puuttui tietokantataulusta operaattorin tunnus). Virhe löytyi master-version koodista. On testattu omassa ympäristössä ja se toimii, mutta pitäisi vielä saada testattua masterissa. Testauksen voi tehdä sellainen henkilö, joka pystyy käyttämään API -rajapintaa.


HAMK (Minna Kivinen)

DEVELOPMENT STATUS:

Status
colourGreen
titleFIXED

KCMinni (fork/pilot): 
Status
colourGreen
titleFIXED

KohaCommunity master: 
Status
colourGreen
titleFIXED

VERIFIED FIX IN SRV1 17.9.2020

1Aug 25th
#T12

Cataloging - Edit - Attach item > Internal server error

Suomeksi: niteen liittämistoiminnossa tulee virheilmoitus Internal server error. Nide tulee kuitenkin liitetyksi bib-tietueeseen.


Xamk (Mia Kujala)

HAMK (Minna Kivinen)

Status
colourGreen
titleDONE

Sep 16th: Tested > No error, working (SRV2, Xamk, Mia)

1Aug 28th
#T13

An expired hold did not automatically remove from patron holds. It is in expired hold list, but still shows also in patron holds. Maybe cancel_expired_holds.pl cronjob is not in use?

Suomeksi: Vanhentuneet varaukset eivät poistu automaattisesti asiakkaiden varauksista.

(quote from slack chat):
I see it's in cron and it is executed:
Aug 28 06:29:58 ... /usr/share/koha/bin/cronjobs /holds/cancel_expired_holds.pl but when I try to do it manually, it gives some errors output, but can't say is it affects or not, will research

The cron job is running

Xamk (Mia Kujala)

Status
colourYellow
titleUNCONFIRMED

Minna tests in KohaCommunity: not working in Community version

Andrii continues to investigate this

Joonas was not able to reproduce the issue, maybe the test setup was incorrect? expirydate is set when item goes to waiting state. Maybe syspref for this was set only after the hold was attached?

WORKS ON SRV1 (17.9.2020)

1#T14

HAMK specific task: CSV-file for library selfservice https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3477.

Suomeksi: HAMKille on tehty palvelimelle CSV-tiedosto, asiakkaiden kulkuoikeuksia vasten. Vastaava toiminto pitää tehdä myös uuteen ympäristöön. On todennäköisesti tehty jollain skriptillä.


HAMK

Status
colourRed
titleIN QUEUE

Not started

1#T15

Adding a new holdings record gives Internal server error - message

/cgi-bin/koha/cataloguing/addholding.pl

Uuden varastotietueen lisääminen antaa Internal servers error -virheilmoituksen


HAMK

Status
colourGreen
titleDONE

Was migration issue with marflavour → schema column change, fixed now for all test servers and migration script...