Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aikataulu: Joonas Kylmälä   tekee päivitysaikataiulun päivitysaikataulun Kiwiin.

Finnalla prioriteettina Alma, josta 2-aalto menee tuotantoon juhannuksena. Tämän takia täytyy vielä käydä läpi, onko kevään aikana aivan kriittisiä muutostarpeita. Se, mitä Finnasta tarvitaan, on uusi nk. ajuri, eli rajapintatyötä. Yhteisöversion rajapinnat ovat kovin erilaiset kuin Suomi-versiossa. Toisaalta Finnan pitää tietää täsmällisesti ajurin tarpeet, eli tutkiminen täytyy kuitenkin tehdä ensin. Päivitykset siis Q3 ja Q4. Tarvitsee ainakin yhden sulkupäivän. — Finnan testaamiseen juhannuksen jälkeen tarvitaan joitakin intensiivisiä päiviä, n. viikko. 

...