Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kansalliskirjasto järjestää koulutuswebinaarin Finnan käyttöliittymistä löytyvän suosikkitoiminnon käytöstä 29.10.2019 klo 13-14. Suosikkitoiminnolla voi luoda monipuolisesti hyödynnettäviä aineistokokonaisuuksia. Koulutuksessa käydään läpi suosikkitoimintoon liittyviä asioita ja työstetään yhdessä sen hyödyntämisen näkökulmia. Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita suosikkitoiminnon hyödyntämisestä esimerkiksi asiakaspalvelutyössä, oman organisaation pedagogisen työn tukena tai aineistojen jakamisessa ja esittämisessä.

...