Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Annif on avoin ohjelmisto työkaluksi automaattiseen sisällönkuvailuun.

Koodi ja dokumentaatio: https://github.com/NatLibFi/Annif/

Annifin kotisivu: http://www.annif.org/Se perustuu koneoppimiseen ja kieliteknologiaan.

Annif tarvitsee alkuun käyttöönsä sanaston, jonka perusteella ehdottaa asiasanoja, sekä olemassa olevaa metadataa oppiakseen miten sanastoa käyttää. Koulutusvaiheen jälkeen sillä voi asiasanoittaa uusia dokumentteja. Annifin voi asentaa itselleen tai käyttää sitä rajapintapalveluna - lisätietoa alla.Lisätietoa: