Annif on tekstiaineistojen automaattiseen sisällönkuvailuun kehitetty avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Se perustuu koneoppimiseen ja kieliteknologiaan. Annif tarvitsee alkuun käyttöönsä sanaston, jonka perusteella ehdottaa asiasanoja, sekä olemassa olevaa metadataa oppiakseen miten sanastoa käyttää. Koulutusvaiheen jälkeen sillä voi asiasanoittaa uusia dokumentteja. Annifin voi asentaa itselleen tai käyttää sitä rajapintapalveluna.

Annifin pohjalta on rakennettu automaattisen sisällönkuvailun palvelu Finto AI (ks. myös Finto AI:n verkkolomakekäytön opas). Se tarjoaa tällä hetkellä YSO-pohjaista kuvailua kolmella kielellä.

 


Lisätietoja tämän sivun alasivuilla:  • No labels