Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip
titleVinkki: Haku ID-numerolla

Haku Asterin ID-numerolla onnistuu suoraan vasemmassa laidassa olevasta hakuikkunasta.

 

 

Oikeassa ylälaidassa on seuraavat kuvakkeet: Image Added

 

 

 

Kuvake 

Image Added

avaa auktoriteettien luettelointipohjat (pitää olla Asteri-tietokannassa, katso kohta 1)

Image Added

näyttää hierarkkisen näkymän

Image Added

jos valittuna, näyttää kaksi tietuetta vierekkäin

Image Added

jos valittuna, näyttää sivupalkkia

Image Added

tallentaa auktoriteettitietueen

Image Added

tarkistaa tietueen

Image Added

avaa erikoismerkit ja diakriittien näkymän alalaitaan

Vinkki
Erikoismerkkien ja diakriittien teko onnistuu myös näppäimellä F11:

  • paina F11, kirjoita haluamasi merkki heksalukuna ja paina uudestaan F11
  • esim: F11 + 00E6 + F11 = æ
  • katso lisää: http://unicode.org/charts/

Image Added

palaa tietueen show-näkymään

Image Added

toiminto liittyy hankintaan, ei käytössä

Image Added

sulkee joko yksittäisen ikkunan tai kaikki ikkunat


Auktoriteettitietueen kiinteäkenttien muokkaamisesta ks. Melindan ohje (Kiinteämittaisten kenttien vetovalikot / sisältövaihtoehtolistat).

3. AUKTORITEETTITIETUEIDEN HAKEMINEN

Auktoriteettitietueitta voi hakea sana- ([F] Find) tai selaushaulla ([B] Browse). Lisätietoja erilaisista hakumahdollisuuksista, ks. Alephin ohjeet (linkki pääsivulle) > Aleph 23 User Guide - Search (englanniksi, 29 sivua).

Sanahaun näkymä:

 

pikanäppäinkomento?

Selaushaun näkymä. Mm. henkilöitä ja yhteisöjä voi hakea omalla selausindeksillä.

...

Tip
titleVinkki: INSERT-näppäin

Jos kurssori vilkkuu mustana laatikkona kirjaimen kohdalla, kirjoittamasi teksti korvaa alkuperäisen. Jos tarvitset kirjoittaa valitsemaasi kohtaan, kursorin pitäisi näkyä viivana. Musta laatikko muuttuu viivaksi painamalla näppäimistössä olevaa näppäintä insert.

 

Kuvakkeet Alephin oikeassa ylälaidassa

Image Removed

 

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

...

avaa erikoismerkit ja diakriittien näkymän alalaitaan

Vinkki
Erikoismerkkien ja diakriittien teko onnistuu myös näppäimellä F11:

  • paina F11, kirjoita haluamasi merkki heksalukuna ja paina uudestaan F11
  • esim: F11 + 00E6 + F11 = æ
  • katso lisää: http://unicode.org/charts/

...

Image Removed

...

palaa tietueen show-näkymään

...

Image Removed

...

Image Removed

...


Auktoriteettitietueen kiinteäkenttien muokkaamisesta ks. Melindan ohje (Kiinteämittaisten kenttien vetovalikot / sisältövaihtoehtolistat).

...