Kiinteämittaisten kenttien käsittelyä varten Alephin luettelointiohjelmasta löytyy kenttäkohtaiset täyttölomakkeet ja merkkipaikka/merkkipaikkaryhmäkohtaiset sisältövaihtoehtolistat, joissa on listattu merkkipaikkaan käyvät arvot kuvauksineen.

Sisältövaihtoehtolistoissa havaituista mahdollisista virheistä otamme mieluusti palautetta vastaan palveluosoitteessa melinda-posti (at) helsinki.fi.

 • Vie kursori muokattavaan kiinteämittaiseen kenttään

 • Avaa kentän täyttölomake *Edit Actions* > *Open Form* -komennolla (Pikanäppäinkomento *Ctrl-F*)

  • Olemassaolevan kentän lomakkeella näkyvät merkkipaikoissa valmiiksi olevat sisällöt

  • Uudessa kentässä lomakkeelle on täytetty valmiiksi oletussisältöjä

 • Merkkipaikkojen/merkkipaikkaryhmien sisältöjä voi muokata suoraan lomakkeen tekstikenttiä täyttämällä tai valitsemalla halutun arvon kyseisen merkkipaikan sisältövaihtoehtolistasta
 • Sisältövaihtoehdot sisältävä lista aukeaa kullekin muokattavalle merkkipaikalle/merkkipaikkaryhmälle lomakkeen tekstikentän vieresssä sijaitsevasta kolmella pisteellä merkitystä valikkopainikkeesta

 • Sisältövaihtoehtolista aukeaa järjestettynä merkkipaikan sisällön mukaan ja alkaen siitä arvosta, joka merkkipaikassa avaushetkellä on. 

 • Huom: käyttöliittymässä on bugi, josta johtuen listan selauspalkki ei ole tässä vaiheessa käytössä. Aloituskohtaa edeltävät arvot saa näkyviin joko selaamalla listaa näppäimistöltä, järjestämällä listan uudelleen *Sort by...* > *Value* / *Description* -valinnalla tai tyhjentämällä *Enter Start Point*

 • Sisältövaihtoehtojen kuvaukset on poimittu suoraan MARC 21 -formaatin suomennoksesta seuraavin poikkeuksin:
  • ääkköset on korvattu ei-ääkkösillä (ä->a, ö->o)
  • yli 50 merkkiä pitkät kuvaukset katkeavat kesken

 

 • Sisältövaihtoehtolistan saa kokonaisuudessaan esiin valitsemalla listan järjestysperusteen uudelleen *Sort by...* > *Value* / *Description* -valinnalla

 • Listassa voi liikkua hiirellä selaamalla, nuolinäppäimillä tai täyttämällä halutun kohdan *Enter Starting Point* -kenttään ja painamalla *Enter* -näppäintä
 • Valitse haluttu arvo sisältövaihtoehtolistasta ja tallenna se kiinteämittaiseen kenttään *Select* -painikkeella

 

 • Sisältövaihtoehtolistasta voi poistua muuttamatta merkkipaikan arvoa *Cancel* -painikkeella tai sulkemalla listan oikean yläkulman *X*-painikkeella
 • No labels