Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 •  Asiakkaiden edustajien nimeäminen projektiryhmään
 •  Strategiaryhmän kokousaikojen sopiminen
 •  Visiointityön tuloksen nimi (tulisi olla suomenkielinen, OKM:n toive)
 •  FinELib-ohjausryhmän ja Finna-konsortioryhmän jäsenet kiwiin
 •  Futures Platform -ohjelman muut käyttäjät (15-20 henkeä per palvelu)
 •  Futures Platformin tulokset (PDF tms.) tiedoksi asiakasorganisaatioille?
 •  KK:n strategian ja johtoryhmän kokouspäivämäärät Talent Vectialle
 •  Jaettava aikataulu, jossa kaikki projektin kulkuun liittyvät päivämäärät mukana