You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

  • Asiakkaiden edustajien nimeäminen projektiryhmään
  • Strategiaryhmän kokousaikojen sopiminen
  • Visiointityön tuloksen nimi (tulisi olla suomenkielinen, OKM:n toive)
  • FinELib-ohjausryhmän ja Finna-konsortioryhmän jäsenet kiwiin
  • Futures Platform -ohjelman muut käyttäjät (15-20 henkeä per palvelu)
  • Futures Platformin tulokset (PDF tms.) tiedoksi asiakasorganisaatioille?
  • KK:n strategian ja johtoryhmän kokouspäivämäärät Talent Vectialle
  • Jaettava aikataulu, jossa kaikki projektin kulkuun liittyvät päivämäärät mukana
  • No labels