Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleRuotsin kieli

Translitterointi ruotsin kielellä poikkeaa jonkin verran suomalaisesta, erityisesti suhuäänteiden kohdalla (š = sj, tš = tj, štš = sjtj, ž = zj). Lisäksi й translitteroidaan Lisäksi h translitteroidaan ch:llä ja й useimmiten j:llä, paitsi kirjainten s, t ja z jälkeen i:llä, h puolestaan ch:llä.

Info
titleKyrillitsaa käyttävät esimerkiksi:
  • muut slaavilaiset kielet: ukraina, valkovenäjä, bulgaria, makedonia, (serbia), muinaiskirkkoslaavi
  • suomalais-ugrilaiset ja uralilaiset kielet: komi, udmurtti, nenetsi, hanti, mansi jne.
  • turkkilaiset kielet: kazakki, kirgiisi, (tataari) jne.
  • mongoliset kielet: burjaatti, kalmukki, mongoli.
  • lisäksi luoteiskaukasialaisia (esim. abhaasi), pohjoiskaukasialaisia (esim. tšetšeeni) ja dagestanilaisia kieliä.

Kansallinen kaava soveltuu myös muiden slaavilaisten kielten translitterointiin, mutta se edellyttää täydentäviin ohjeisiin tutustumista.

...