Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Elektran portfoliot päivitetty (2015)
Section
borderfalse
Column
width70%
Panel
Table of Contents
maxLevel6
minLevel2
indent20px
styleoutline
typelist
Info

Elektran lehdet SFX-targetiksi. Tämä Kansalliskirjaston tarjoaman palvelun target ei (vielä) ole Kansalliskirjaston ylläpidossa ja on jokaisen omalla vastuulla - tälle sivulle saa päivittää uudempia lehtilistoja/ohjeita!

Saatavuustiedoissa ei ole otettu huomioon kuin suurimmat (vuosi tai enemmän) puutteet, sillä SFX ei osaa järkevästi näyttää useita yhden numeron aukkoja. Nämä voisi lisätä Note-kenttään...

Ks. myös yleisohjeet Lehtipakettien ulkopuolisten lehtien lisääminen SFXään ja Lehtien aktivointi DataLoaderilla.

1. Kopioi tai tee symbolinen linkki linkitysparseriin

(huom. jos tämä toimii niin joku voisi kuitata nämä ohjeet toimivaksi)

No Format
$ tp
$ mkdir HULib
$ cp /exlibris/sfx_ver/sfx4_1/sfxlcl41/lib/Parsers/TargetParser/HULib/Elektra.pm HULib/

tai

No Format
$ tp
$ ln -s /exlibris/sfx_ver/sfx4_1/sfxlcl41/lib/Parsers/TargetParser/HULib HULib

Tämä linkitysparseri linkittää portfoliossa olevaan jkey-arvoon ja tarkemmin lisäämällä hakuehtoja jos jotain (vuosi, volyymi, issue, tekijän sukunimi, artikkelin nimeke) metadataa on saatavilla.

Jos tätä linkitysparseria ei halua käyttää, Bulk::BULK pitäisi myös toimia.

2. Tee target

 1. tee target esim. ELEKTRA_LCLaineistoa varten
  1. aseta sille Character Set utf8
 2. lisää service getFullTxt
  1. Object Lookup (global) kyllä
  2. Parser (global) HULib::Elektra

3. Lataa ja aktivoi lehtilistat

 1. Ex Libriksen tietämyskannasta puuttuvat objektit pitää lisätä
  1. Sarakkeina ovat OBJECT_TYPE, ISSN, EISSN, TITLE_TYPE, TITLE_VALUE, LANGUAGE
  2. Objektien lista
 2. Portfolioiden lisäys jakamattomassa instanssissa
  1. DataLoaderissa Select Target + Service ELEKTRA_LCL-getFullTxt
  2. Sarakkeina ovat ISSN, ACTIVATION_STATUS, PARSE_PARAM, THRESHOLD, GENERAL NOTE
  3. Portfolioiden lista
 3. Portfolioiden lisäys jaetussa instanssissa, jos portfolioita ei ole ollut entuudestaan olemassa (jos on, jätä kohta b tekemättä)
  1. Aktivoi target ja service omalle instituutille
  2. Lisää portfoliot DataLoaderilla kuten yllä ilman instituuttimäärittelyä siten, että jätä Column 2 ja Column 4 tyhjäksi eli sarakkeina ISSN, (tyhjä), PARSE_PARAM, (tyhjä) ja Load type on "Add portfolios"
  3. Aktivoi portfoliot DataLoaderilla samaa target+service-paria käyttäen omalle instituutille siten, että sarakkeina ovat ISSN, ACTIVATION_STATUS, (tyhjä), THRESHOLD ja Load type on "Update portfolios"

4. Uudelleenindeksoi lehtilista

Uudelleenindeksointi tapahtuu yöllä automaattisesti, tai voit tehdä sen itse.

Listojen ylläpito

Jos listoissa on puutteita tai virheitä, voit ladata sivulle päivitetyn listan. Tiedoston nimen pitää olla sama kuin alkuperäinen, jotta wiki ymmärtäisi sen olevan uudempi versio. Kommenttiin voi laittaa tiedon, mitä muutoksia on tehnyt.

Attachments
Column
width30%
Panel

Livesearch
spaceKeyNelli

Children Display
alltrue
sorttitle

Katso myös:

Content by Label
etäkäyttö,ohjeet
etäkäyttö,ohjeet
showLabelsfalse
maxResults99
showSpacefalse
spaceNelli