Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

830 #0 ‡a Kirkkomusiikin osaston julkaisuja, ‡x 0787-7838 ; ‡v 26.

Korjataan Esimerkki on korjattu RDA- ja ISBD-sovellusohjeisiin.

...