Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rajapinnan kautta tarjottava kuvailutieto ei kolmansien osapuolten tekijänoikeuksista ja sopimuskysymyksistä johtuen sisällä kaikkea Finna.fi-käyttöliittymässä tarjottua kuvailutietoa. Helka-kirjastojen kuvailutiedoista mukana rajapinnan kautta jaeltavassa kuvailutiedossa ovat vain Kansalliskirjaston Fennica-, Viola- ja Arto-tietokantojen aineistot. CC0-lisenssi ei koske sellaista kuvailutietoa, jota ei anneta käyttöön avoimen rajappinnan rajapinnan kautta.

Rajapinnan käyttäjiä pyydetään tutustumaan huolellisesti CC0-lausumaan ja huomiomaan erityisesti lisätiedon: "CC0 ei vaikuta minkään tahon patentti- tai tavaramerkkioikeuksiin eikä oikeuksiin, joita muilla henkilöillä voi olla teokseen tai sen käyttötapaan, kuten esimerkiksi yksityisyyden suojaa koskevat oikeudet tai henkilön oikeudet määrätä kuvansa tai henkilönsä tunnistettavan osan kaupallisesta käytöstä."

...