Finna.fi-palvelun avoimen rajapinnan käyttö ei vaadi rekisteröintiä. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut voi kuitenkin ottaa käyttöön rekisteröinnin, mikäli esimerkiksi rajapinnan toimintoja joudutaan rajoittamaan palvelinkuorman vuoksi.

Rajapinnan kautta tarjottavan kuvailutiedon lisenssi on Creative Commons CC0 1.0 Yleismaailmallinen Public Domain -lausuma.

Lisenssi ei koske kuvailutietoihin linkitettyjä resursseja, kuten tietueisiin liittyviä kuvia. Linkitettyjä resursseja sisältyy kenttiin urls, onlineUrls ja images. Linkitettyjen resurssien käytössä tulee noudattaa resurssin yhteydessä tai kentissä imageRights ja accessRestrictions ilmoitettuja käyttöehtoja. Jos käyttöehtoja ei ilmoiteta, tulee resurssin tarjoavalta organisaatioilta tiedustella oikeutta käyttää resurssia. 

Rajapinnan kautta tarjottava kuvailutieto ei kolmansien osapuolten tekijänoikeuksista johtuen sisällä kaikkea Finna.fi-käyttöliittymässä tarjottua kuvailutietoa. CC0-lisenssi ei koske sellaista kuvailutietoa, jota ei anneta käyttöön avoimen rajapinnan kautta.

Rajapinnan käyttäjiä pyydetään tutustumaan huolellisesti CC0-lausumaan ja huomiomaan erityisesti lisätiedon: "CC0 ei vaikuta minkään tahon patentti- tai tavaramerkkioikeuksiin eikä oikeuksiin, joita muilla henkilöillä voi olla teokseen tai sen käyttötapaan, kuten esimerkiksi yksityisyyden suojaa koskevat oikeudet tai henkilön oikeudet määrätä kuvansa tai henkilönsä tunnistettavan osan kaupallisesta käytöstä."

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut ei vastaa kuvailutietojen oikeellisuudesta. Mahdolliset oikaisut kuvailutietoihin pyydetään osoittamaan tiedot tuottaneille organisaatioille. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut ei ole kuvailutietojen tai linkitettyjen resurssien oikeuksien omistaja. Kuvailutiedot ja linkitetyt resurssit Finna.fi-palveluun tarjoavat organisaatiot vastaavat oikeudesta antaa tiedot ja resurssit käyttöön yllä esitetyin käyttöehdoin. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut ei ota vastuuta mahdollisista seuraamuksista, joita kuvailutietojen tai linkitettyjen resurssien käytöstä aiheutuu.

Rajapinnan kautta tarjottava kuvailutieto annetaan käyttöön sellaisenaan (”as is”). Kuvailutietojen hyödyntäjiä pyydetään huomioimaan, että päivitykset dataan ovat jatkuvasti mahdollisia.

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut varaa oikeuden kehittää ja muuttaa rajapinnan toimintoja.

Näiden käyttöehtojen lisäksi rajapinnan käyttäjiä pyydetään tutustumaan rajapinnan käyttösuosituksiin.

 

Rajapinnan käyttösuositukset

Rajapinnan kautta tarjottavan kuvailutiedon lisenssi on Creative Commons CC0 1.0 Yleismaailmallinen Public Domain ja kuvailutieto on vapaasti hyödynnettävissä. Suositellaan kuitenkin, että käytettyjä tietoa tuottaneet organisaatiot ja tietojen lähde, Finna.fi-palvelu, mainitaan, kun tietoja käytetään.

Rajapinnan kautta tarjottavat kirjastojen aineistojen kuvailutiedot saattavat sisältää OCLC:ltä peräisin olevaa kuvailutietoa. Kirjastojen kuvailutietojen käyttäjien toivotaan mainitsevan myös OCLC:n kuvailutietojen tuottajana. Lisätietoa: OCLC:n yhteisösäännöt ja WorldCatin oikeudet ja vastuut.

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut toivoo kuulevansa, millaisia erilaisia käyttötapoja rajapinnan kautta tarjottavalle datalle on löytynyt. Käytöstä pyydetään ystävällisesti kertomaan ja kehitysehdotuksia esittämään osoitteeseen: finna-posti@helsinki.fi

  • No labels