Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rajapinnan kautta tarjottavan kuvailutiedon lisenssi on Creative Commons CC0 1.0 Yleismaailmallinen Public Domain ja kuvailutieto on vapaasti hyödynnettävissä. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut Suositellaan kuitenkin suosittelee, että käytettyjä tietoa tuottaneet organisaatiot ja tietojen lähde, Finna.fi-palvelu, mainitaan, kun tietoja käytetään.

...