Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Korjattu ini-tiedostojen nimiä

...

Info

Esisuodatuksessa käytettävä hakulauseke kirjoitetaan näkymän local/confconfig/vufind/searches.local.ini-tiedoston "RawHiddenFilters" -osioon. Mikäli muokkaat lauseketta tiedostonhallinnan kautta, huomioi että saman tiedoston muokkaus hallintaliittymän kautta onnistuu vain mikäli lauseke on hallintaliittymän tunnistamassa muodossa (ks. rajoitukset yllä).

...

Fasetteja voi rajata myös toisella tavalla, poissulkemalla valitut alavalinnat. Tämä onnistuu lisäämällä rajaukset tiedostoon conflocal/config/vufind/facets.local.ini:

Code Block
[ExcludeFilters]
building[] = "0/Vaski/"
building[] = "1/Vaski/"
building[] = "2/Vaski/"

...

Hierarkisten fasettien valinnat järjestetään oletuksena lukumäärän mukaan, eniten tietueita koskevat ensin. Valinnat voi myös esittää aakkosjärjestyksessä lisäämällä tiedostoon conflocal/config/vufind/facets.local.ini:

Code Block
[Results_Settings]
; The setting below defines how hierarchical facets are sorted. Default is
; result count, but additional values can be specified:
; top = Sort the top level list alphabetically, others by result count (useful e.g.
;       for a large number of building facets where top level is organization and
;       second level the library branch)
; all = Sort all levels alphabetically
hierarchicalFacetSortOptions[building] = top

...

Selailunäkymien muut asetukset on määritellään muokkaamalla asetustiedoston /local/config/vufind/browse.ini osioita Database (tietokantojen selaus) ja Journal (lehtien selaus).

...