Paikallisten aineistojen asetuksia muokataan valitsemalla etusivulta haluttu näkymä ja siirtymällä "Paikalliset aineistot" -välilehdelle.


Hakuindeksin valinta

Hakuindeksi-osiossa valitaan näkymän käyttämä hakuindeksi. Tämä määrittää mistä näkymässä näytettävät paikalliset aineistot haetaan. Oletuksena käytetään tuotantoindeksiä, milloin käytettävissä ovat samat aineistot kuin kansallisessa näkymässä (finna.fi). Testi-indeksi sisältää aineistoja, joiden haravointi ja käsittely on vielä kesken. Mikäli et löydä haluamaasi tietokantaa tuotantoindeksistä, valitse testi-indeksi käyttöön. 

Näkymän julkaiseminen on mahdollista vain kun näkymä käyttää tuotantoindeksiä. 

Tietokannat

Käyttöönotto ja priorisointi

Tietokannat-osiossa näet listan käytössä olevista tietokannoista. Nämä ovat tietokantoja, jotka ovat haravoituina paikalliseen indeksiin ja joihin hakutoiminnot kohdistetaan. Voit järjestellä niitä haluamaasi järjestykseen, jolloin ylimpänä olevien tietokantojen sisältö näytetään aina ensisijaisesti, mikäli kahdesta tai useammasta tietokannasta löytyy sama hakutulos.

Voit lisätä uuden tietokannan syöttämällä tietokannan nimen Lisää tietokanta... -kenttään.
Tietokanta poistetaan näkymästä poistonapista (). 

 

Deduplikointi

Kun deduplikointi on päällä, yhdistetään eri tietokannoista löytyneet toisiaan vastaavat hakutulokset (duplikaatit) yhdeksi hakutulokseksi, ja vain ensisijaisen tietokannan saatavuustiedot näytetään tuloslistauksessa.

Suodatus

Esisuodatus

Hakutulosten esisuodatus määrittelee valituista tietokannoista oletuksena haettavissa olevan aineiston. Esisuodatus tehdään ennen fasetointia. Tämän vuoksi valitulla fasetilla ei löydy aineistoa mikäli se on esisuodatettu pois. Oletuksena esisuodatus ei ole käytössä. Esisuodatus kytketään pois päältä poistamalla kaikki sen sisältämät hakuehdot.

Hallintaliittymä tukee kaksitasoisia hakulausekkeita, jotka muodostuvat kentistä (Instituutio, aineistotyyppi, kieli jne) ja niitä yhdistävistä operaattoreista (AND, OR, NOT). Hakufilttereiden tapaan kentissä on käytössä esitäyttö, joka etsii hakuindeksistä parhaiten sopivat vaihtoehdot kenttään syötetyn arvon mukaan. 

Esisuodatuksessa käytettävä hakulauseke kirjoitetaan näkymän local/config/vufind/searches.ini-tiedoston "RawHiddenFilters" -osioon. Mikäli muokkaat lauseketta tiedostonhallinnan kautta, huomioi että saman tiedoston muokkaus hallintaliittymän kautta onnistuu vain mikäli lauseke on hallintaliittymän tunnistamassa muodossa (ks. rajoitukset yllä).

Fasetit

Voit aktivoida ja deaktivoida fasetteja niihin liitettyjen valintaruutujen avulla. Lisäksi voit raahata fasetteja eri järjestykseen. Aktivoidut fasetit näkyvät valitsemassasi järjestyksessä hakutulossivun reunassa, näkymän asetuksista riippuen joko hakutulosten vasemmalla tai oikealla puolella.

Periaatteessa useimpia henkilökuntanäytössä näkyviä indeksikenttiä voidaan käyttää fasetoinnissa, mutta faseteissa on tärkeää, että kentät on normalisoitu mahdollisimman pitkälle saman muotoisiksi (esim. välimerkit). Siksi suosittelemme ottamaan yhteyttä Kansalliskirjastoon, jos haluat käyttöön uusia fasetteja, joita ei ole tässä kohdassa valittavissa.

Fasetin valintojen rajaaminen

Hierarkisen fasetin (toimiala, organisaatio, aineistotyyppi ja kategoria) sisällön voi rajata (). Rajaus tapahtuu antamalla lista niistä fasetin arvoista, jotka näytetään. Määrityksissä käytetään samoja koodeja ja näiden arvoja, jotka esiintyvät fasetin ollessa valittuna sivun osoittessa parametrissa filter

Alafasettien rajaaminen on erityisen tarpeellista kun deduplikointi on kytketty päälle ja halutaan poistaa ylimääräiset valinnat Organisaatio-fasetin alta. Esimerkiksi alla oleva rajaus näyttää valikon päätasolla ainoastaan Jyväskylän yliopiston:

Rajaukset käsitellään tasoittain. 0-alkuiset rajaukset koskevat päätason fasettivalintoja, 1-alkuiset seuraavaa tasoa jne. Mikäli valikossa halutaan näyttää ainoastaan päätasoa alemman tason valintoja, tulee myös edeltäville tasoille kohdistaa rajaus. Esimerkiksi rajauksilla 0/JYU/ ja 1/JYU/100/ valikossa näytetään ainoastaan Jyväskylän yliopiston pääkirjasto (ja mahdolliset tätä alemmat valinnat).

Fasetteja voi rajata myös toisella tavalla, poissulkemalla valitut alavalinnat. Tämä onnistuu lisäämällä rajaukset tiedostoon local/config/vufind/facets.ini:

[ExcludeFilters]
building[] = "0/Vaski/"
building[] = "1/Vaski/"
building[] = "2/Vaski/"

Esimerkissä Organisaatio-fasetista poistetaan alavalinta koodilla Vaski tasoilta 0, 1 ja 2.

Fasetin valintojen järjestäminen

Hierarkisten fasettien valinnat järjestetään oletuksena lukumäärän mukaan, eniten tietueita koskevat ensin. Valinnat voi myös esittää aakkosjärjestyksessä lisäämällä tiedostoon local/config/vufind/facets.ini:

[Results_Settings]
; The setting below defines how hierarchical facets are sorted. Default is
; result count, but additional values can be specified:
; top = Sort the top level list alphabetically, others by result count (useful e.g.
;    for a large number of building facets where top level is organization and
;    second level the library branch)
; all = Sort all levels alphabetically
hierarchicalFacetSortOptions[building] = top

Esimerkissä Organisaatio-fasetin ensimmäinen taso esitetään aakkosjärjestyksessä ja seuraavat tasot lukumäärien mukaan. 

Kartan käyttöönotto Alue-fasetissa

Ohje

Fasetin operaattori

Ohje tulossa.

Selausnäkymän kentät

Paikalliset aineistot -välilehden kohdassa  "Selausnäkymän kentät" valitaan ne kentät (Tekijä, Aihe, Genre jne), jotka ovat käytettävissä aineiston selailutoiminnossa (<näkymä>/Browse).


Tietokantojen ja lehtien selaustoiminnot

Tietokantoja ja SFX-lehtiä voi selata myös oman käyttöliittymän kautta:

Selailunäkymä(t) asetetaan päälle Paikalliset aineistot -välilehden kohdassa  "Selaustoiminnot". Tämän jälkeen selailunäkymät löytyvät osoitteista:

 • <näkymä>/Browse/Database
 • <näkymä>/Browse/Journal

 

Linkki aktivoituun selailunäkymään näytetään automaattisesti ylävalikon "Hakutoiminnot" valikossa ja sivuston alareunan linkkipalkissa. Lisäksi sisältösivulle voi erikseen lisätä linkin seuraavasti:


<a href="<?=$this->url('browse-database');?>">Tietokannat</a>
<a href="<?=$this->url('browse-journal');?>">Lehdet</a>

 Selailunäkymien muut asetukset on määritellään muokkaamalla asetustiedoston /local/config/vufind/browse.ini osioita Database (tietokantojen selaus) ja Journal (lehtien selaus).


[Database]
resultLimit = 100
sort = title
filter[] = 'format:0/Database/'
type = 'Title'

[Journal]
resultLimit = 100
sort = title
filter[] = 'format:1/Journal/eSerial/'
type = 'Title'
Asetus
resultLimit
Hakutulosten lukumäärä
sort
Hakutulosten järjestys (oletuksena nimeke)
filter
Lista rajauksia (oletuksena aineistotyypin mukaan joko tietokanta tai e-lehti)
type
Haun kohdistus (oletuksena nimeke)

Lehtiselauksen filter -parametria muuttamalla mukaan voi ottaa SFX-lehtien lisäksi halutessaan myös kirjastoluettelon lehdet. Mikäli selailunäkymässä ei näy kaikkia SFX-lehtiä, kannattaa varmistaa onko puuttuvilla tietueilla eri aineistotyyppi kuin oletus (1/Journal/eSerial/).

Selailunäkymien fasetit määritellään tiedoston /local/config/vufind/facets-browse.ini osioissa BrowseDatabase ja BrowseJournal:
...

[BrowseDatabase]
category_str_mv    = Category
author2Str       = Author
genre_facet      = Genre

[BrowseJournal]
category_str_mv    = Category
language        = Language
topic_facet      = Topic
first_indexed     = "New Items in Index"

Fasetteina voidaan käyttää samoja vaihtoehtoja kuin paikallisessa haussa.

Selausnäkymän otsikko ja kuvaus

Selausnäkymään voi asettaa otsikon ja kuvauksen käännöskoodeilla:

KoodiSelite
browse_extended_Journal

Lehtien selauksen otsikko

browse_extended_description_Journal_htmlLehtien selauksen kuvaus
browse_extended_DatabaseTietokantojen selauksen otsikko
browse_extended_description_Database_htmlTietokantojen selauksen kuvaus • No labels