Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 •  Ajanilmaisemisen käytännöt (Mirja Anttila alustajana)
 • Teosauktoriteetit: mm. teoslinkitysten siirtäminen teoskuvailuihin  (Jaakko Tuohiniemi alustajana) (esityksen diat)
 • Kiinteämittaisten kenttien kyselyn vastausten käsittely ja jatkojalostaminen (taustaksi tiivistelmä tuloksista, esityksen diat) (Satu Niininen alustajana)
 • Translitterointilinjaukset  (Katerina Sornova alustajana) (Translitterointi.pdf)
 • Muistiinpanot:
  • Ajanilmaiseminen:
   • Mitään numeerisiä ajanmääriä ei ole toistaiseksi auktorisoitu
   • Kirjastoilta ehdotus numeeristen ajanmäärien auktorisoinnista
   • Sisku ei kannata FAST-sanaston käyttöä, mutta kannattaa aikamääreiden auktorisointia
   • Yksi mahdollista noudattaa ISO 8601 -standardia, jolloin ei auktorisoida aikamääreitä, vaatii Finnaan aikajanan käyttöä hauissa, vaatii ISO-standardin soveltamisen tutkimisen
   • Keskustelua tarvitaan hakujärjestelmien kanssa
   • Sisku jatkaa asian käsittelyä
  • Teosauktoriteetit:
   • Teosten välisten viittausten sijoittaminen teosauktoriteettitietueisiin selkeyttää aineistojen välisiä suhteita ja on kevyempää kuin viittausten toistaminen useassa samaa teosta koskevassa bibliografisessa tietueessa
   • Teostietueiden tekemistä olisi edistettävä ja Asteri-yhteistyötä avattava aiempaa useammalle organisaatiolle
   • Teosten minimitason kuvailukin voisi olla riittävä aluksi
  • Kiinteämittaiset kentät:
   • Millä foorumilla kyselyn tuloksia voisi esitelllä? Yleinen raportti olisi hyvä julkaista pian
   • Mikä ryhmä lähtisi kehittämään kuvailuohjeistusta?
   • Miten hyödynnettäisiin kiinteämittaisia kenttiä paremmin mm. uusissa kirjastojärjestelmissä? Yhteistyötä järjestelmäkehittäjien kanssa tarvitaan, miten kiinteämittaiset kentät vaikuttava tiedonhakuun
  • Translitterointi:
   •  Miten ruotsinkieliset kirjastot suhtautuvat kansallisten translitterointisääntöjen noudattamiseen? täytyy ratkaista erikseen
   • Pidetään hankalana kansalllisen säännön käyttöä toimijoissa ja kansainvälisen säännön käyttöä aineistossa
   • Kuka tekee lopullisen päätöksen? Mikä on kansallisten ryhmien vastuu?
   • Yleisesti halutaan yksi yhteinen ratkaisu translitteroinnissa
   • Poimituissa tietueissa translitterointi noudattaa sitä
   • Alkukielinen muoto olisi oltava kuvailussa mukana aina
   • Suomessa olisi hyvä käyttää kansallisia sääntöjä
   • Pienryhmä tekee linjauksen asiasta
   • DL tämän vuoden aikana: RDA:n saatava jokin linjaus

...