Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Käyttäjän, ylläpitäjän ja , organisaation pääylläpitäjän vastuutja organisaation vastuut

Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa muiden käyttöön. Vain nimetyillä luonnollisilla henkilöillä saa olla Finna-palvelun käyttäjätunnuksia. 

...

myös velvollisia pitämään kirjaa, siitä kenellä organisaation henkilökunnasta on ylläpitäjä-tunnukset käytössä. Pääylläpitäjiä on jokaisessa organisaatiossa yksi. Lisätietoa käyttäjähallinnasta: Käyttäjätoiminnot.

 

Lisäys 31.8.2018:

Organisaatio vastaa hallinnoimiensa tunnusten tekemistä muutoksista (erityisesti ohjelmakoodi) ja näiden mahdollisista seurauksista Finnan palvelinympäristöön.

 

Tekniset rajoitukset ja valvonta

...