Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

myös velvollisia pitämään kirjaa, siitä kenellä organisaation henkilökunnasta on ylläpitäjä-tunnukset käytössä. Pääylläpitäjiä on jokaisessa organisaatiossa yksi. Lisätietoa käyttäjähallinnasta: Käyttäjätoiminnot.

...