Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Case yliopistokirjastot: Mikä muuttui Melinda-tietueen käsittelyssä kun Voyager-paikallisjärjestelmä muuttui Alma-järjestelmäksi?

...