Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section


Column
width70

Melinda-palvelulla, metatietovarantohankkeella ja näihin liittyvällä kuvailun ohjeistuksella on eri tarkoituksiin erilaisia viestintä- ja yhteydenottotapoja.

Kuvailua käsittelevät sähköpostilistat

Jokainen listalle liittynyt saa listalle lähetetyt viestit, voi vastata niihin ja kirjoittaa omia viestejä

 • me-luetteloijat (at) helsinki.fi kaikkien kirjastojen kuvailutyötä tekeville, myös Melindaan liittyvien yleisten kuvailuasioiden kysymyksiin ja keskusteluun
 • voy-cat (at) helsinki.fi Voyager- ja Aleph- ja Aurora-kirjastoille eli kaikille Melindaan kuvaileville kirjastoille Melindan virheiden ilmoittamiseen, kirjastojärjestelmään liittyvään tiedottamiseen.Yksittäisiä kirjastoja koskevat viestit voi lähettää suoraan ao. kirjastoille (Melinda-tietokantojen yhteystietolista) HUOM! Jokainen voy-cat-listalainen on automaattisesti myös me-luetteloijat-listalla, ei tarvitse liittyä erikseen.
 • voy-opac (at) helsinki.fi  – Voyager- ja Aleph-kirjastoille, sisällönkuvailuasioihin, kirjastojärjestelmään liittyviin tiedottamiseen. Lista on nykyisin hyvin hiljainen, parempi sisällönkuvailulista on seuraava:
 • siskuvailu-lista (at) helsinki.fi Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston perustama sisällönkuvailuasioiden lista kaikkien kirjastojen sisällönkuvailijoille.
 • musa-cat (at) helsinki.fi - Melinda/Aleph-musiikkiluetteloijien keskustelulista
 • marc-lista (at) helsinki.fi formaattiasioiden keskustelulista kaikille kirjastoille

Anchor
liittymisohjeet
liittymisohjeet

Liittymisohjeet

 • Lähetä sähköpostitse viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi
 • Jätä Subject-rivi tyhjäksi ja kirjoita ensimmäiselle tekstiriville subscribe listan-nimi oma.nimi@osoi.te (esim. subscribe me-luetteloijat maija.meikalainen@suomi.fi)
 • Älä kirjoita viestiin mitään muuta (ota esim. allekirjoitustiedosto pois)
 • Viestit listalle lähetetään osoitteeseen listan-nimi(at)helsinki.fi
 • Viestit listan ylläpitäjälle lähetetään osoitteella owner-listan-nimi(at)helsinki.fi

Eroamisohjeet

 • Lähetä sähköpostitse viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi

 • Jätä Subject-rivi tyhjäksi ja kirjoita ensimmäiselle tekstiriville unsubscribe listan-nimi oma.nimi@osoi.te (esim. unsubscribe me-luetteloijat maija.meikalainen@suomi.fi)

 • Älä kirjoita viestiin mitään muuta (ota esim. allekirjoitustiedosto pois).

 

Warning
titleHuomio!

Majordomo-listapalvelin ei osaa tulkita html-muotoisia viestejä. Varmista sähköpostiohjelman asetuksista, että viesti lähtee 'plain text' -muodossa.

Huomaa, että sähköpostilitalta erotessasi eroamisviesti tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta josta olet lähettänyt liittymisviestin kyseiselle listalle.

Lisätietoa sähköpostilistojen käytöstä löydät täältä.

 

Kansalliskirjaston kuvailua koskevat palvelupostit

Kansalliskirjaston asiantuntijat lukevat postiosoitteeseen lähetetyt viestit ja vastaavat niihin

 • melinda-posti (at) helsinki.fi - Melindan palveluposti sekä sisältö- että teknisille asioille, myös kysymykset suoraan talonmiehelle
 • fennica-posti (at) helsinki.fi - Kansallisbibliografian kuvailukysymykset
 • kuvailusaannot-posti (at) helsinki.fi - RDA- ja ISBD-kuvailun sääntökysymykset
 • met-sanasto (at) helsinki.fi - metatietosanastoon liittyvät kysymykset
 • marc-posti (at) helsinki.fi - formaattiin liittyvät kysymykset
 • toimijakuvailu-posti (at) helsinki.fi - kansallisbibliografian ja -diskografian toimijoiden kuvailuun liittyvät kysymykset

 • viola-posti (at) helsinki.fi - kansallisdiskografian kuvailukysymykset
 • kumea-posti (at) helsinki.fi - kysymykset suoraan Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmälle
 • kuvailustandardit-posti (at) helsinki.fi -  kysymykset suoraan Kuvailustandardiryhmälle
 • muusa-posti (at) helsinki.fi - kysymykset suoraan Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmälle
 • sisa-posti (at) helsinki.fi - kysymykset suoraan Sisällönkuvailuryhmälle

E-lomakkeet

 • Lomake Melindan tuplien, väärinyhdistyneiden ja muiden virheiden ilmoittamiseen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/15321/lomake.html
  • Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Melinda-tietokannassa olevista tuplatietueista, virheellisesti yhdistyneistä tietueista ja muista tietuevirheistä Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelujen tietokantahuoltajille. Vastausta tai välitöntä huomiota kaipaavat viestit toivomme saavamme palveluosoitteeseen melinda-posti(at)helsinki.fi

 


Column
width30


Panel
titleSivun sisällys

Table of Contents...