Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Finnan käyttäjille on hyvä kertoa museosta perusasiat kohdassa Organisaation kuvaus. Usein Finnasta aineistoja löytävät käyttäjät haluavat tietää, miten museon aineistoja saa (saako?) käyttää ja , miten niihin pääsee käsiksi. Jos Kokoelmapalvelun aukioloajat poikkeavat museon palvelupisteiden yleisistä aukioloajoista, kannattaa sekin mainita kentässä Aineistojen käyttö. Kokoelmapalveluiden yhteystiedoille on omat kentät (ks. alla).

...