Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Etusivun tekstit löytyvät kielikäännösten listauksesta koodeilla site_header_slogan ja  site_header_slogan_small  (logon alapuolella). Jos haluat jättää tekstin pois, syötä käännökseksi "###".

Etusivun tekstin sijoittaminen laatikon sisään (ohje)

Kielikäännösten päivittäminen usean näkymän välillä

...

Näkymähierarkia on rajattu: näkymällä voi olla yksi ylänäkymä, tai yksi tai useampia alinäkymiä.

Selaa-palkin lisääminen etusivulle

Ohje

Hakutulossivu

Hakutulosten esittäminen

Hakutulokset voidaan esittää listan (Tiedot ja kuvat) lisäksi kuvagalleriana tai tiivistettynä listana. Kuvagalleriassa painotetaan tietueiden esikatselukuvia ja se soveltuu hyvin käytettäväksi mikäli näkymän aineistoissa on paljon esimerkiksi valokuvia tai kirjojen kansikuvia. Tiivistetyssä listassa ruudulle mahtuu kerrallaan näkyviin tavallista listaa enemmän hakutuloksia. 

...