Siirry työpakettikuvaukseen.

Taloushallinnon tietojen siirto

Asiantuntijaryhmän hyväksymä
Versio 
1Taloushallinnon tietojen siirtoon liittyvät vaatimukset luotu (2.8.2013 PK)
2Taloushallinnon tietojen siirtoon liittyvät vaatimukset siirretty omalle sivulleen ja lisätty kommentit-sarake taulukkoon. (11.9.2013 PK)
3Taloushallinnon tietojen siirtoon liittyviä vaatimuksia muokattu (14.10.2013 PK)
4Valmis projektiryhmän katselmointiin (14.10.2013 PK)
5Hyväksytty projektiryhmän katselmoinnissa tehdyin muutoksin (17.10.2013 PK)
6Muokattu asiantuntijaryhmän palautteen perusteella (28.10.2013 PK)
7Hyväksytty asiantuntijaryhmän kokouksessa 28.10.2013 (5.11.2013 PK)
Kommentit kokonaisuudesta
 

Taloushallintoon liittyviä tietoja on tallennettu useisiin eri järjestelmiin, jonka seurauksena tietojen ajantasalla pitäminen vaatii useiden eri järjestelmien sisältämien tietojen ylläpitoa ja päivittämistä. Taloushallinnon tietoja on voitava siirtää UKJ:hin muista järjestelmistä ja muiden järjestelmien on pystyttävä lukemaan ja päivittämään UKJ:hin tallennettuja tietoja. UKJ:hin ulkoisista järjestelmistä tuotuja tietoja voidaan UKJ:ssa käyttää hyväksi esimerkiksi hankintamäärärahojen seurannassa ja jakamisessa eri hankintatilien välillä. Varsinainen laskujen maksu ja reskontraprosessin hallinta ei kuitenkaan tapahtu UKJ:ssa, vaan erillisissä kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmissä. Taloushallintoon liittyviä tietoja sisältäviä järjestelmiä ovat mm.:

  • pankkien maksujärjestelmät
  • kirjanpito- ja taloushallintojärjestelmät.

Alla olevaan taulukkoon on listattu taloushallintoon liittyvien tietojen siirtämiseen kohdistuvia vaatimuksia.

Tietojen poiminta tarkoittaa sitä, että aloite tietojen hakuun tulee UKJ:n puolelta joko virkailijan toimesta tai automaattisesti.

Tietojen hakeminen ja lisääminen/päivittäminen ulkoisesta järjestelmästä käsin tarkoittaa sitä, että aloite toimeenpiteen suorittamiselle tulee ulkoisen järjestelmän taholta.

Tietojen siirtäminen ulkoiseen järjestelmään tarkoittaa sitä, että aloite tietojen siirtoon tulee UKJ:n puolelta.

IdVaatimusKommentit
TTS-1Taloushallinnon tietoja on voitava hakea ja päivittää ulkoisista järjestelmistä käsin. Esim. hankintatilien saldot. 
TTS-2Taloushallinnon tietoja on voitava siirtää ulkoisiin järjestelmiin ajastetusti sekä reaaliajassa. Esim. hankintatilien saldot. 
TTS-3Taloushallinnon tietoja on voitava poimia ulkoisista järjestelmistä sekä reaaliajassa että ajastetusti. Esim. hankintatilien saldot. 
TTS-4Ulkoisista järjestelmistä käsin tehdyistä lisäyksistä ja muutoksista sekä ajastetuista/automaattisista lisäyksistä/muutoksista on saatettava tieto asiasta vastaaville henkilöille. Muutokset on voitava määritellä erikseen hyväksyttäviksi ennen järjestelmään tallentamista. 
TTS-5Järjestelmään tuotavat maksut on voitava kohdistaa, esim. kirjastoittain/kehysorganisaatioittain, asiakaskohtaisesti. 
TTS-6Järjestelmän on tuettava useita eri siirtoformaatteja ja uusien siirtoformaattien lisääminen on oltava mahdollista. 
TTS-7Tietojen lisääminen/päivittäminen järjestelmään ei saa aiheuttaa jo olemassa olevien tietojen tuplaantumista. 
TTS-8Valuuttakurssit on voitava päivittää automaattisesi ulkoisista järjestelmistä saatavien tietojen perusteella. 
TTS-9Aineiston käytönhallintaan liiittyvien asiakkaiden maksutietojen on siirryttävä automaattisesti järjestelmän ja pankkien maksujärjestelmien välillä. 
TTS-10Taloushallinnon tietojen siirtoon käytettävä yhteys on oltava salattu järjestelmän tietoturvavaatimusten edellyttämällä tavalla. 
TTS-11Taloushallinnon tietojen tallentaminen järjestelmään on pystyttävä määrittelemään kenttäkohtaisesti. Määrityksissä on voitava ilmaista mihin järjestelmän kenttään mikäkin järjestelmään tuotava tieto tallennetaan. 
  • No labels