Siirry työpakettikuvaukseen.

Opintohallintoon ja opetuksen tukeen liittyvät tiedot

Asiantuntijaryhmän hyväksymä

Versio
 
1Opintohallintoon ja opetuksen tukeen liittyvien tietojen siirtoon liittyvät vaatimukset luotu (11.10.2013 PK)
2Vaatimuksia täydennetty (6.11.2013 PK)
3Hyväksytty projektiryhmän katselmoinnissa (14.11.2013 PK)
4Hyväksytty asiantuntijaryhmän kokouksessa 26.11.2013 (27.11.2013 PK)
Kommentit kokonaisuudesta
 

Kirjastojärjestelmään on tallennettu paljon opintohallinnon ja opetuksen tuen kannalta merkityksellistä tietoa. Nykyisellään tiedon hyödyntäminen on tehotonta, sillä monessa tapauksessa samat tiedot on tallennettu käsityönä useisiin eri järjestelmiin sen sijaan, että hyödynnettäisiin toiseen järjestelmään jo valmiiksi tallennettua tietoa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kursseilla oppimateriaalina käytettävän aineiston kuvailu- ja saatavuustiedot. Nykyisin kurssikoodien lisääminen ja päivittäminen kursseilla oppimateriaalina käytettävän aineiston tietoihin tapahtuu puhtaasti käsityönä, jonka lisäksi aineiston tietoja syötetään käsityönä opintohallinnan järjestelmiin. Lisäksi järjestelmän on syytä mahdollistaa myös erilaisten toimintojen kohdistaminen oppimateriaalina käyttävään aineistoon, esimerkiksi kurssilla oppimateriaalina käytettävän aineiston asettaminen varatuksi kurssin keston ajaksi. Kirjastojärjestelmä sisältää päällekkäisiä tietoja myös tutkimustietojärjestelmien kanssa. Tällaisia tietoja ovat mm. julkaisujen kuvailutiedot sekä julkaisujen tekijöiden eli käytännössä kehysorganisaation henkilökunnan rooleihin liittyvät tiedot. Henkilökunnan tietojen siirtoon liittyvät vaatimukset on kuvattu asiakastietojen siirto -dokumentissa, esimerkiksi tiedot opiskelijan aktiivisuudesta tai valmistumisesta. Tässä dokumentissa kuvataan siirtoon liittyvät rajoitukset muiden tietojen osalta. Siirron lähteenä käytettäviä järjestelmiä ovat mm. alla listatut järjestelmät sekä OTM- ja Raketti-hankkeissa tuotettavat järjestelmät.

  • opintohallinnon ja opetuksen tuen järjestelmät, oppimisalustat
  • tutkimustietojärjestelmät.

Tietojen poiminta tarkoittaa sitä, että aloite tietojen hakuun tulee UKJ:n puolelta joko virkailijan toimesta tai automaattisesti.

Tietojen hakeminen ja lisääminen/päivittäminen ulkoisesta järjestelmästä käsin tarkoittaa sitä, että aloite toimeenpiteen suorittamiselle tulee ulkoisen järjestelmän taholta.

Tietojen siirtäminen ulkoiseen järjestelmään tarkoittaa sitä, että aloite tietojen siirtoon tulee UKJ:n puolelta.

Id
Vaatimus
Kommentit
OOTS-1Tietoja on voitava hakea ja päivittää ulkoisista järjestelmistä käsin. Esimerkiksi kurssikoodin lisääminen kursseilla oppimateriaalina käytettävän aineiston tietoihin tai oppimateriaalina käytettävän aineiston tietojen näyttäminen opetuksen tuen järjestelmissä. 
OOTS-2Tietoja on voitava siirtää ulkoisiin järjestelmiin ajastetusti sekä reaaliajassa. 
OOTS-3Tietoja on voitava poimia ulkoisista järjestelmistä sekä reaaliajassa että ajastetusti. 
OOTS-4Ulkoisista järjestelmistä käsin tehdyistä lisäyksistä ja muutoksista sekä ajastetuista/automaattisista lisäyksistä/muutoksista on saatettava tieto asiasta vastaaville henkilöille. Muutokset on voitava määritellä erikseen hyväksyttäviksi ennen järjestelmään tallentamista. 
OOTS-5Järjestelmän on tuettava useita eri siirtoformaatteja ja uusien siirtoformaattien lisääminen on oltava mahdollista. 
OOTS-6Tietojen lisääminen/päivittäminen järjestelmään ei saa aiheuttaa jo olemassa olevien tietojen tuplaantumista. 
OOTS-7Tietojen tallentaminen järjestelmään on pystyttävä määrittelemään (mäppäämään) kenttäkohtaisesti. Määrityksissä on voitava ilmaista mihin järjestelmän kenttään mikäkin järjestelmään tuotava tieto tallennetaan. 
OOTS-8Siirrettävien tietojen aiheuttamia muutoksia on voitava esikatsella ennen tietojen tallentamista järjestelmään. Tietojen siirto on voitava perua esikatseluvaiheessa. 
OOTS-9Tietojen siirron on tapahduttava järjestelmän tietoturvavaatimusten edellyttämällä tavalla. 
OOTS-10Tietojen alkuperä pitää pystyä selvittämään. 
OOTS-11Tietoihin on voitavata kohdistaa operaatioita annettujen ehtojen puitteissa. Esimerkiksi tietyllä kurssilla oppimateriaalina käytettävän aineiston asettaminen varatuksi kurssin keston ajaksi. 
  • No labels