Melindan asiakaswikiin on tehty muutoksia. Esimerkiksi otsikoita on selkeytetty ja rakennetta uudistettu. Mitään tietoja asiakaswikin sivuilta ei ole poistettu, vaan on pyritty siihen, että olemassa oleva tieto on helpommin löydettävissä.
Tervetuloa tutustumaan Melindan asiakaswikiin!

Lisätietoja: melinda-posti@helsinki.fi