Kirjastoverkon siirtymä YSAsta ja Allärsista YSOon etenee. Melinda-tietueiden sisällönkuvailussa luovuttiin YSA-, Allärs-, MUSA- ja Cilla-sanastojen käytöstä alkukesästä ja heinäkuussa Melinda-tietovarantoon ajettiin YSO-konversio-ohjelma. Melindan tietueista jonkin verran alle viisi miljoonaa sisälsi konvertoitavia tietoja ja näistä 98,2% konvertoitui suunnitellusti. 1,8% tietueista jäi jälkitarkastukseen ja näitä korjataan käsin sekä automaattisilla ajoilla myöhemmin.

Konversiossa käsiteltyjen tietueiden YSA-, Allärs-, MUSA- ja Cilla-sanastojen termit muutettiin YSO-, SLM- ja SEKO-käsitteiksi ja näiden yhteyteen lisättiin myös käsitteiden URI-tunnisteet. Samalla sisällönkuvailu täydennettiin kaksikieliseksi niin, että kaikissa Melinda-tietueissa on nyt sisällönkuvailutermit sekä suomeksi että ruotsiksi. Melindan OPAC näyttää kuitenkin termit vain käyttöliittymän kielellä. Termien siirtymistä Melindasta paikalliskantoihin voidaan ohjata replikoinnilla. Mikäli ette halua omaan tietokantaanne termejä usealla kielellä, ottakaa yhteyttä Melinda-postiin.

Konversion yhteydessä asiasanaketjut purettiin ja ketjujen osat jaettiin oikeisiin kenttiinsä. Musiikki- ja elokuva-aineistojen ketjuista puretuille yksittäisille käsitteille tuotettiin $8-osakentät, joiden järjestysnumeroilla on mahdollista tunnistaa puretut ketjut. Konversio tuotti Melindaan paljon lisää 653-kenttiä (653 Kontrolloimaton hakutermi), koska kaikki ne termit, joille ei löytynyt vastinetta konvertoitavista sanastoista, siirrettiin 653-kenttään. Käsiteltyihin aikakenttiin lisättiin sanastotunnus yso/fin tai yso/swe.

Jatkossa YSA-, Allärs-, MUSA- ja Cilla-termit karsitaan kaikista Melindaan saapuvista tietueista. Termien poisto ei toimi vielä aukottomasti, joten uusissakin Melinda-tietueissa voi esiintyä käytöstä poistuneiden sanastojen termejä. Nämä korjataan Melindassa massakorjauksina.

Seuraavaksi konvertoidaan paikalliset tietokannat. Kansalliskirjasto hoitaa keskitetysti korkeakoulukirjastojen Koha- ja Voyager-tietokantojen konversiot ja tiedottaa niiden etenemisestä kirjastoittain lähiaikoina. Lisätietoja korkeakoulukirjastojen tietokantojen konversioista voi kysyä palveluposteista koha-posti@helsinki.fi (Koha-kirjastot) tai systeemi-toimisto@helsinki.fi (Voyager-kirjastot). Muiden kirjastojen tulee olla yhteydessä omiin järjestelmätoimittajiinsa. Avoimen lähdekoodin konversio-ohjelma sekä ohjeet sen käyttöön löytyvät Kansalliskirjaston GitHubista: https://github.com/NatLibFi/yso-marcbib 

Jos teillä on kysyttävää YSO-konversiosta, sen vaikutuksista replikointiin tai havaitsette konversioon liittyviä virheitä Melinda-tietokannassa, voitte ottaa yhteyttä: Konversio: finto-posti@helsinki.fi
Tietuevirheet, replikointi: melinda-posti@helsinki.fi