Melinda-kehitysohjelman ja kuvailutalkoiden ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden edistymistä kartoitettiin huhti-toukokuun vaihteessa ja nyt kyselyn tuloksia koskeva raportti on valmistunut. Voit käydä tutustumassa siihen Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018080233264. Melinda-kirjastot vastasivat kyselyyn aktiivisesti, sillä vastausprosentti oli yli 80 %. Saimme myös runsaasti sanallista palautetta, jonka pohjalta kehitysohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä on tarkennettu. Suuri kiitos kaikille vastanneille! 

Seurantakyselyn tulosten pohjalta on ilahduttavaa voida todeta, että yhä useampi kirjasto kuvailee e-aineistoja Melindaan. On hienoa, että asia koetaan tärkeäksi monissa kirjastoissa ja sen eteen ollaan valmiita näkemään vaivaa. Toivottavasti sama toimintatapa säilyy vastaisuudessakin, sillä näin e-aineiston kuvailutiedon määrä jatkaa kasvuaan Melindassa, missä siitä on hyötyä kaikille kirjastoille. Jotta kehityssuunta pysyisi myönteisenä eMelinda-kehitysohjelmaa ja kuvailutalkoita jatketaan: työkalut, automatiikka ja ohjeistus kehittyvät edelleen, ja tietysti toivotaan lisää kirjastoja osallistumaan talkoisiin.

Lyhyesti sanottuna: kun kuvailet, kuvaile Melindaan! Niin vähennät kirjastojen päällekkäistä työtä. Jo muutaman e-aineistotietueen tallennus päivittäin Melindaan per kirjasto kumuloituu vuositasolla isoksi määräksi yhteiskäyttöistä kuvailutietoa, koska Melindassa meitä on mukana jo yli 40 kirjastoa ja kirjastojen yhteenliittymää.