Yliopistokirjastot
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

AMK-kirjastot
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
Luke - Luonnonvarakeskus
SYKE - Suomen ympäristökeskus

  • No labels