Scopus - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Elsevier

Linkki palveluun

http://www.scopus.com/home.url

Lehtilista

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Scopus -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2023-31.12.2025

Aineistokuvaus

Scopus on monitieteellinen viittaus- ja tiivistelmätietokanta, joka kattaa n. 19 000 tieteellistä lehteä yli 5000 kustantajalta, n. 1800 open access lehteä, 4,6 miljoonaa konferenssijulkaisua, 400 ammattilehteä ja 300 kirjasarjaa. Scopuksessa on myös mm. hakumahdollisuus yli 24 miljoonasta patentista.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat ja muu henkilökunta, asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat sekä organisaation eläkkeellä oleva henkilökunta.

Sallittu käyttö

Mitä saa tehdä:
Organisaatiot ja niiden auktorisoidut käyttäjät saavat:
- selailla, tehdä hakuja, tulostaa aineistoa näyttöruudulle
- kohtuullisessa määrin tulostaa ja tallentaa tilapäisesti (download) artikkeleita, abstrakteja, tietueita tai osia kappaleista tai luvuista (otteet)
- linkittää aineistoja organisaation www-sivuille
- linkittää ja tallentaa aineistoja kurssipaketteihin. Käyttö kurssipaketeissa on sallittu kursseilla joista saa opintopisteitä. Kustantajalta on pyydettävä erikseen lupa mikäli aineistoja halutaan käyttää muissa kurssipaketeissa. Aineistoja voidaan käyttää organisaation näkövammaisille tarkoitetuissa kurssipaketeissa.

Auktorisoidut käyttäjät voivat myös:
- lähettää otteita muille auktorisoiduille käyttäjille sekä muille kollegoille tieteelliseen tai tutkimuskäyttöön
- tulostaa ja tallentaa henkilökohtaiseen käyttöön (ml. opetuksessa käytetyt esitykset) kohtuullisessa määrin artikkeleita

Auktorisoidut käyttäjät voivat käyttää Scopuksen taulukkoja ja kuvia omissa opinnäytteissään ja tutkimusjulkaisuissaan. Jokaisessa taulukossa ja kuvassa on oltava lähdeviittaus, jossa mainitaan nimeke ja tekijänoikeuden haltija.

Tilaajaorganisaatiot voivat:
- Käyttää aineistoa (ml. tavaramerkit, kuvakaappaukset, logot) sisäisessä koulutuksessa ja markkinoinnissa. Kirjastohenkilöstö voi tallentaa organisaation internet ja intranet-sivuille koulutus- ja markkinointitarkoituksiin kohtuullisessä määrin kuvakaappauksia.
- Ladata organisaation tilaamia julkaisuja koskevia tietueita omiin kirjastojärjestelmiinsä pitkäaikaiskäyttöön. Tilaajaorganisaatiot voivat myös ladata oman organisaationsa opiskelijoiden, tutkijoiden ja muun henkilökunnan julkaisuja koskevia tietueita pitkäaikaiskäyttöön omiin julkaisuarkistoihinsa ja julkaisujärjestelmiinsä (CRIS) tai kansallisiin julkaisujärjestelmiin. Kirjastojärjestelmiin ja julkaisuarkistoihin ja -järjestelmiin ladattavat tiedot: Author(s) (this does not include the author address or contact details), Author keywords, Author profile number, Affiliation(s), Country, Document title, Year, Source title, Volume, Issue, Pages, Source and Document Type, Publisher, Scopus ID, Article number , ISSN, DOI, Subject Category (ASJC), Abbreviated Source title. CAS-numeroiden, kirjoittajien yhteystietojen ja profiilien, muun kuin englanninkielisten merkintöjen, kemiallisten nimien ja kontrolloidun sanaston sekä abstraktien ja viittauksien lataaminen ei ole sallittua.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- muokata, kääntää tai luoda aineistoon pohjautuvia johdannaistuotteita ilman kustantajan lupaa
- poistaa tai muuttaa tekijänoikeusmerkintöjä
- kopioida, säilyttää tai toimittaa aineistoa edelleen systemaattisesti tai huomattavia määriä

Luvaton aineiston käyttö voi johtaa siihen, että organisaatiolta evätään välittömästi pääsy aineistoon.

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation suojattuun verkkoon ja käyttämällä palvelua sitä kautta.

Koulutusmateriaali verkossa

Using Scopus
Scopus help
Introduction (video)
FAQ

Lisätietoja

Tilaavan organisaation on rajattava aineiston käyttö vain auktorisoiduille käyttäjille ja tiedotettava käyttäjille aineiston käyttöehdoista sekä kohtuuden rajoissa huolehdittava siitä että käyttöehtoja noudatetaan. Organisaation on välittömästi ilmoitettava kustantajalle luvattomasta käytöstä ja ryhdyttävä toimiin luvattoman käytön estämiseksi.

Scopus - user rights and remote access

Publisher / Broker

Elsevier

Link to the resource

http://www.scopus.com/home.url

Journal list

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2023-31.12.2025

Description

Scopus is a multi scientific abstract and citation database covering more than 19000 scientific titles from over 5000 publishers, including coverage of 1800 Open Access journals, 4,6 million conference papers, 400 trade publications and 300 book series. Scopus offers possibility to search more than 24 million patents.

Authorised users

Authorised users are students, faculty, staff, researchers and independent contractors retired faculty staff, retired librarians and retired researchers of the Institutions subscribing to Licensed Products and individuals using computer terminals within the library facilities at the Institutions.

Permitted use

Institutions and its Authorised users may
- access, search, view and browse the licensed products
- print and download a reasonable amount of articles, abstracts, records or parts of chapers from the Licensed Products ("Excerpts")
- incorporate links to excerpts on the Institutions' intranet and internet web sites
- incorporate links to excerpts and electronically save excerpts in electronic coursepacks and incorporate printed excerpts in printed coursepacks. Use in coursepacks is allowed in connection to those courses which are offered by the Institutions for academic credit. Used excerpts shall carry appropriate acknowledgement of the source. Use in connection with non-credit courses needs permission from Elsevier. Coursepacks in nonelectronic, non-print perceptible form (e.g. Braille) may be offered for visually impaired.

Authorised users may
- provide printed or electronic copies of excepts to other authorised users or to third party colleagues for their scholarly or research use
- print and electronically save for personal use a reasonable amount of articles, abstracts, records or parts of chapters from the licensed products (incl. use by teaching staff in electronic presentations during lectures for credited courses)

An Authorized User may incorporate Scopus charts, images and tables generated by the Authorized User from the records in the Scopus online service in academic works (assignments, portfolios, theses and dissertations) and publications. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner.

The institutions
- will be entitled to promote and provide training on the licensed products to authorised users. Librarians are allowed to electronically save and post for training and promotional purposes on Institutions' intranet or internet web site a reasonable number of screenshots, including trademarks and logos.
- may download and store in perpetuity records from the SciVerse® Scopus® online service referring to the Institution's subscribed publications, and make them publicly available through it's library catalogue(s). The Institution may also download and store in perpetuity records regarding materials authored or co-authored by the Institutions’ faculty, students, staff or affiliated researchers, and make them publicly available through its online institutional repositories, online institutional research information systems (CRIS) and online national research information systems. These records shall be limited to the following records items: Author(s) (this does not include the author address or contact details), Author keywords, Author profile number, Affiliation(s), Country, Document title, Year, Source title, Volume, Issue, Pages, Source and Document Type, Publisher, Scopus ID, Article number, ISSN, DOI, Subject Category (ASJC), Abbreviated Source title. CAS registration numbers, author contact information, author profiles, non-English language tags, chemical names and controlled vocabulary are excluded.

Prohibited use

Institutions and its authorised users may not
- abridge, modify, translate or create any derivated work based on the licensed products without Elsevier's permission
- remove, obscure or modify copyright notices, other notices or disclaimers as they appear in the licensed products
- substancially or systematically reproduce, retain or redistribute the licensed products

Unauthorised use of the licensed products may lead to suspension of access to the licensed products.

Institutions shall use reasonable efforts to:
- ensure that access to and use of the licensed products is limited to authorised users and that all authorised users are notified of and comply with the usage restrictions
- ensure that any passwords or credentials used to access the licensed products are issued only to authorised users and that neither the institutions or authorised users divulge any passwords or credentials to any third party
- and immediately upon becoming aware of any unauthorised use inform Elsevier and take appropriate steps to ensure that such activity ceases and to prevent any recurrence.

Open access

 

Remote access

Remote access allowed through the Institution's secure network.

Training material on web

Using Scopus
Scopus help
Introduction (video)
FAQ

Additional information

 

  • No labels