Science journals - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

https://www.sciencemag.org/

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Science journals -tilaajat

Sopimuskausi

09.12.2022-01.12.2024

Aineistokuvaus

Lisensioitu aineisto sisältää seuraavat julkaisut (organisaatiolla voi olla tilaus yhteen tai useampaan alla mainituista lehdistä):

- Science Online - Science lehden elektroninen versio, numerot vuodesta 1997 ->
- Science Signaling (ent. Signal Transduction Knowledge Environment / STKE), 1999 ->
- Science Translational Medicine, 2009->
- Science Robotics, 2016->
- Science Immunology, 2016->
Jotkut organisaatiot ovat erikseen ostaneet Science-lehden backfilet (=Science Classic), jolloin vuosittainen ylläpitomaksu sisältyy tähän sopimukseen.

Lehtien alana pääasiallisesti lääke- ja luonnontieteet; myös muita tieteenaloja, kuten taloutta, kasvatustieteitä, tieteen filosofiaa ja historiaa sekä sosiologiaa käsitteleviä artikkeleita.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation (jäsenorganisaatio) opiskelijat, tutkijat, henkilökunta (myös väliaikainen, vieraileva ja eläköitynyt henkilökunta) eli auktorisoidut käyttäjät sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat eli paikalliskäyttäjät.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus- ja etäopiskelutarkoituksiin , henkilökohtaiseen opiskeluun sekä tiedonhakuun ja tutkimukseen.

Mitä saa tehdä:

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät saavat:

- tehdä hakuja, selailla, katsella, näyttää aineistoa ruudulta
- tallentaa sähköisesti osia aineistosta
- tulostaa yksittäisiä kopioita aineiston osista
- jakaa satunnaisesti yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai sähköisessä muodossa tilaajaorganisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten tai käytettäväksi keskusteluryhmissä.
-lukemisesteiset käyttäjät saavat käyttää Braille näyttöjä, äänisyntetisaattoresita ja muita apuvälineitä, jotka mahdollistavat aineiston käytön.
-käyttää aineistoa tekstin/tiedon louhintaan

Vain auktorisoidut käyttäjät saavat:

- ottaa tulosteesta kohtuullinen määrä valokopioita
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai sähköisessä muodossa toisille auktorisoiduille ja paikallisasiakkaille, mukaan lukien kopioiden jakaminen jäsenorganisaation opiskelijoille organisaatiossa tapahtuvaa opetusta varten.
- käyttää osia aineistosta elektronisten ja paperimuodossa olevien kurssipakettien ja aineistolistojen valmistamisessa käytettäväksi opetuksessa ja/tai virtuaaliympäristöissä suojatussa verkossa. Käytetyn aineiston tulee sisältää lähdeviitteet (lähde, nimeke, tekijänoikeuden haltija). Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- tallettaa vertaisarvioidun artikkelinsa hyväksytyn käsikirjoitusversion omalle verkkosivulleen tai organisaationsa julkaisuarkistoon AAAS:m kanssa solmimansa License to Publish-sopimuksen mukaisesti

Mikäli yksittäisen artikkelin yhteydessä ilmoitetaan, että sen käyttöä koskee open access lisenssin ehdot, noudatetaan kyseisen lisenssin ehtoja.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:

- antaa aineistoa muiden kuin auktorisoitujen käyttäjien tai paikalliskäyttäjien käyttöön (paitsi silloin kuin se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- poistaa tai muuttaa aineistoon liittyviä tekijänoikeushuomautuksia, vastuuvapauslausekkeita tai kirjoittajien nimiä
- systemaattisesti tallettaa elektronisesti tai tulostaa paperille moninkertaisia poimintoja aineistosta (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- näyttää tai levittää aineistoa tai osaa siitä suojatun verkon ulkopuolelle (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- käyttää aineistoa tai sen osaa kaupalliseen tarkoitukseen (myynti, jälleenmyynti, laina, siirto, vuokraus tai muu taloudellinen hyväksikäyttö) tai muuhun kuin sopimuksessa sallittuun tarkoitukseen
- julkaista, jakaa tai asettaa saataville aineistoa itseään, teosta joka perustuu aineistoon tai teosta jossa aineistoa on yhdistetty muuhun materiaaliin (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu).
- muuttaa, muokata, lyhentää, adaptoida aineistoa muutoin kuin mitä sen tarjoaminen auktorisoiduille käyttäjille ja kirjaston paikallisasiakkaille näyttöruudulta edellyttää (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu). Aineiston sisältämien sanojen tai niiden järjestyksen muuttaminen ei ole sallittua.
- tallentaa osia aineistosta ja tehdä siitä pysyviä ja systemaattisia kopioita uudelleenjakoon (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- käyttää aineistosta etsimiseen/indeksointiin/tallentamiseen automatisoituja tietokoneohjelmia tai toimintoja (esim. web robots, spiders, crawlers), joilla on negatiivinen vaikutus aineiston serveriin tai toisten käyttäjien aineiston käyttöön.

Open access

Tilaajaorganisaatioiden vastuukirjoittajat (tai muussa roolissa olevat kirjoittajat, jotka vastaavat APC-maksun maksamisesta) saavat 15% alennuksen OA-lehden Science Advances kirjoittajamaksusta. Ohjeet kirjoittajalle:

http://finelib.fi/oa-julkaiseminen-science-journals-lehdissa/\\


Tilaajaorganisaatioihin affilioituneet vastuukirjoittajat saavat rinnakkaistallentaa artikkelinsa AAM-version CC BY -lisenssillä ja ilman embargoa osana FinELibin ja kustanajan välistä pilottia.

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua tilaajaorganisaation tutkijoille, muulle henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

Science journals - user rights and remote access

Link to the resource

https://www.sciencemag.org/

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

09.12.2022-01.12.2024

Description

Organisations can have subscription to one or several of the journals listed below:

- Science Online - e-version of Science journal, access starting 1997 ->
- Science Signaling (former Signal Transduction Knowledge Environment / STKE), 1999 ->
- Science Translational Medicine, 2009->
- Science Robotics, 2016->
- Science Immunology, 2016->

Some organizations have bought separately Science backfile collection (Science Classic) and the annual maintenance fee is included in the agreement.

Science journals' articles are mostly about natural sciences and medicine, but they also include articles from other disciplines, such as economy, history or sociology.

Authorised users

- current members of the faculty, staff, affiliated researchers, docents and contractors of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis)
- individuals who are currently studying at the Licensee’s institution
- outsourced faculty and/or staff previously employed by the Licensee in their performance of services for and on behalf of the Licensee only
- retired faculty, staff and researchers of the Licensee

All of the above are permitted to access the Secure Network regardless of the physical location of such persons and who have been issued by the Licensee with a password or other authentication.

Walk-in Users are persons who are not Authorized Users but who are permitted to access the Secure Network from computer terminals or otherwise within the physical premises of the Licensee. Walk-In Users may not be given means to access the Licensed Material when they are not within the physical premises of the Licensee. For the avoidance of doubt, Walk-In Users may not be given access to the Licensed Material by any wireless network provided by the Licensee unless such a network is a Secure Network.

Permitted use

Authorized Users and Walk-in-Users may:

-Search, retrieve, download, view and display the Licensed Material.
-Electronically save copies of parts of the Licensed Material.
-Print off single copies of parts of Licensed Material.
-Distribute single copies of parts of the Licensed Material in incidental and non-systematic manner in print or electronic form including email to third parties outside the Licensee for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.
- Where such uses are permitted under the copyright laws of Finland, publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material in connection with education.

- Reading impaired Authorized and Walk-in-Users may use Braille displays, voice synthesizers and other devices to enable use of the Licensed Material.
- Where such uses are permitted under the copyright laws of Finland, extract and use excerpts from the Licensed Material for academic research, scholarship, and other educational purposes
-Use the Licensed Material to perform and engage in Text and Data mining activities.Authorized users may:

-Make a reasonable number of photocopies of parts of the Licensed Material.
-Distribute parts of the Licensed Material in print or electronic form including email to other Authorized and Walk-in-Users. This shall include the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student Authorized User taking part in a course at the Licensee’s institution.
-Incorporate parts of the Licensed Material in printed and electronic course packs, study packs, resource lists and in any other material (including but not limited to multi-media works) to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments (including but not limited to virtual learning environments, managed learning environments, virtual research environments and library environments) hosted on a Secure Network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner. Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, may also be offered to Authorized Users who, in the reasonable opinion of the Licensee, are reading impaired.
- Where such uses are permitted under the copyright laws of Finland, use, with appropriate credit, figures, tables, and brief excerpts from the Licensed Material in the Authorized User’s own scientific, scholarly, and educational works including but not limited to books and articles.
- Authorized Users who are authors of peer-reviewed research articles published in a AAAS journal retain the right to deposit a copy of the final manuscript after peer-review on their personal website, their institution’s publicly available repository at publication by AAAS, in accordance with the terms of AAAS’s License to Publish that the author signed directly with AAAS.

If an article in the licensed material has been published under an open access license, in such cases those license terms govern the use.

Prohibited use

- Permit anyone other than Authorized or Walk-In-Users to access or use the Licensed Material, save as permitted in this Agreement
- Systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material save as permitted in this Agreement.
- Display or distribute any part of the Licensed Material on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network save as permitted in this Agreement.
- Use the whole or any part of the Licensed Material for any Commercial Use or any purpose other than Educational and/or administrative purposes.
- Remove or alter the authors’ names or the Licensor’s copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material save as permitted in this Agreement.
- Publish, distribute or make available the Licensed Material, works based on the Licensed Material or works which combine it with any other material, save as permitted in this Agreement.
- Alter, abridge, adapt or modify the Licensed Material, except to the extent necessary to make it perceptible on a screen, to Authorized and Walk-in Users save as permitted in this agreement. For the avoidance of doubt, no alteration of the words or their order is permitted.
- Download parts of the Licensed Materials for the purpose of creating systematic and persistent local copies (not including transient, dynamic caches of individually requested material) for redistribution save as permitted in this agreement.
- Use any automated computer program or activity to search, index, test, download, or grab information from the Licensed Materials (including but not limited to web robots, spiders, and crawlers) that has a negative impact on Licensor's Server or on the use of the Licensed Materials by others.

Open access

The researchers of the subscribing organizations are entitled to 15 % discount of the APC charges when publishing in OA journal Science Advances. Instructions to authors:

http://finelib.fi/open-access-publishing-in-science-journals/

Remote access

Remote access is permitted for Authorized Users. It is not permitted for walk-in-users.

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels