SAGE Research Methods - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

https://methods.sagepub.com/

Lehtilista

https://methods.sagepub.com/librarian#TitleLists

Aineistoa tilaavat organisaatiot

SAGE Research Methods -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2023-31.12.2024

Aineistokuvaus

Aineisto sisältää yli 1000 nimekettä (kirjoja, hakuteoksia, lehtiartikkeleita ja videoita) tutkimusmenetelmien aihealueelta.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation tutkijat ja henkilökunta (pysyvät, määräaikaiset, sopimussuhteiset, vierailevat sekä eläkeläiset ja alumnit)sekä sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, joilla on pääsy organisaation suojattuun verkkoon salasanoin tai muuta autentikointia käyttäen.
Kirjaston paikallisasiakkailla on oikeus käyttää aineistoa kirjaston päätteiltä. Etäkäyttö on sallittua vain auktorisoiduille käyttäjille.

Sallittu käyttö

Sekä auktorisoidut että paikalliskäyttäjät voivat:
- katsella ja selailla aineistoa sekä tehdä siitä tiedonhakuja
- tallentaa elektronisesti osia aineistosta
- tulostaa yksittäisiä kopioita aineistosta
- jakaa yksittäisiä kopioita osasta aineistoa painetussa tai elektronisessa muodossa myös konsortion ulkopuolisille henkilöille tieteellisen tutkimuksen ja kommunikoinnin nimissä
- käyttää julkisesti osia aineistosta seminaari-, konferenssi- ja workshop-esityksissä tai vastaavissa
- käyttää aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan

Auktorisoidut käyttäjät voivat:
- jakaa osia aineistosta painetussa tai elektronisessa muodossa muille auktorisoiduille käyttäjille mukaan lukien kopioiden jakaminen opetuksen yhteydessä kaikille opetukseen osallistuville auktorisoiduille käyttäjille
- sisällyttää osia aineistosta painetussa tai elektronisessa muodossa akateemisiin töihin, ml. työn kopiot omaan ja kirjaston käyttöön, silloin kun tämä on jäsenorganisaatiossa normaali käytäntö. Jokaisessa kopiossa tulee mainita lähde (nimeke ja tekijänoikeuden haltija).
- sisällyttää osia aineistosta auktorisoiduille käyttäjille opetuskäyttöön tehtyihin painettuihin tai elektronisiin kurssipaketteihin ja aineistolistauksiin myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä silloin kun ne toimivat suojatussa verkossa. Lähde on mainittava (nimeke ja tekijänoikeuden haltija). Näkövammaisille tarkoitettuja (esim. Braille-muodossa olevia) kurssipaketteja voidaan tarjota auktorisoiduille näkövammaisille käyttäjille.
- tallentaa opetuskäyttöön tarkoitettuja kohteita sopimukseen osallistuvan organisaation sähköiseen julkaisuarkistoon suojatussa verkossa

Kielletty käyttö

- aineiston tai sen osien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai muihin kuin opetustarkoituksiin (opetuskäyttöön sisältyy opetus, etäopetus, opiskelu, tiedonhaku ja tutkimus)
- aineiston osien jakaminen tai esittäminen muualla kuin organisaation suojatussa verkossa
- järjestelmällinen paperimuotoisten tai sähköisten kopioiden tekeminen laajoista otteista aineistoa muutoin kuin sopimuksen sallimilla tavoilla
- aineistoon sisältyvien tekijänoikeus- tai muiden merkintöjen tai vastuuvapauslausekkeiden poistaminen tai muuttaminen
- aineiston, aineistoon perustuvien töiden tai töiden, joissa lisensioitua aineistoa yhdistellään muuhun aineistoon julkaiseminen, jakaminen tai saataville asettaminen muulla kuin sopimuksen sallimalla tavalla
- aineiston muuttaminen, lyhentäminen, soveltaminen tai muunteleminen paitsi siinä määrin kuin on tarpeen aineiston käyttämiseksi tietokoneen ruudulla. Sanoja ja tai niiden järjestystä ei saa muuttaa.

Open access

 

Etäkäyttö

Etäkäyttö sallittu auktorisoiduille käyttäjille organisaation suojatun verkon kautta.

Koulutusmateriaali verkossa

SAGE Product Training

Lisätietoja

 

SAGE Research Methods - user rights and remote access

Link to the resource

https://methods.sagepub.com/

Journal list

https://methods.sagepub.com/librarian#TitleLists

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2023-31.12.2024

Description

SAGE Research Methods Online includes over 800 titles (books, reference works, journal articles, videos) on the field of scientific research methods.

Authorised users

Authorized users: Current members of the faculty, staff, affiliated researchers, docents and contractors of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis), outsourced faculty and/or staff in their performance of services for and on behalf of the Licensee only, retired faculty, retired members of staff, retired affiliated researchers, alumni and individuals who are currently studying at the Licensee’s institution, who are permitted to access the Secure Network regardless of the physical location of such persons and who have been issued by the Licensee with a password or other authentication.

Walk-in-users who are not authorized users but who are permitted to access the secure network from computer terminals within the physical premises of the library.

Permitted use

Authorized and walk-in-users may:
- search, download, view, retrieve and display the material
- digitally copy and electronically save reasonable amounts of copies or parts of the licensed material
- distribute single copies of parts of the material in print or electronic form to third parties outside the consortium for the purposes of scientific research and communication
- publicly display or perform reasonable amount of the material as part of a presentation at a seminar, conference, workshop, or other similar activity
- use the licensed material for text and data mining

In addition, authorized users may:
- distribute parts of the material in print or electronic form to other authorized users, incl. the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student authorized user taking part in a course at the member organisation
- incorporate parts of the material in printed or electronic form in academic works, incl. reproductions of the works for personal use and library deposit or to sponsors of such work. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner.
- incorporate parts of the material in printed and electronic course packs to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments hosted on a secure network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner.
- course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, may also be offered to reading impaired authorized users.
- deposit the learning and teaching objects in electronic repositories operated by the member on a Secure Network. The access and use of such learning and teaching objects shall be governed by the terms and conditions of the applicable repository.

Prohibited use

The member organisation, authorized users or walk-in users may not:
- use the whole or any part of the material for any commercial use or any purpose other than educational use
- systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the material
- display or distribute any part of the material on any electronic network, other than a secure network
- remove or alter the authors' names or copyright notices or disclaimers as they appear in the material
- publish, distribute or make available the material, works based on the material or works which combine it with any other material, save as permitted in this agreement
- alter, abridge, adapt or modify the material, except to the extent necessary to make it perceptible on a computer screen. No alteration of the words or their order is permitted.

Open access

 

Remote access

Authorized users are allowed remote access to the material via a secure network.

Training material on web

SAGE Product Training

Additional information

 

  • No labels