Universitet

Aalto-universitetet
Svenska handelshögskolan Hanken
Helsingfors universitet inklusive Helsingfors universitetscentralsjukhus
Östra Finlands universitet inklusive Kuopio universitetssjukhus
Jyväskylä universitet
Lapplands universitet
Villmanstrands tekniska universitet
Försvarshögskolan (inkl. de militära skolorna)
Uleåborgs universitet
Konstuniversitetet
Tammerfors tekniska universitet
Tammerfors universitet inklusive Tammerfors Universitetssjukhus
Åbo universitet inklusive Åbo Universitetscentralsjukhus
Vasa universitet
Åbo Akademi

Yrkeshögskolor

Centria yrkeshögskola
Diakoniyrkeshögskolan
HAAGA-HELIA yrkeshögsskola
Humanistiska yrkeshögskolan
Tavastlands yrkeshögskola
Högskolan på Åland
Jyväskylä yrkeshögskola
Kajana yrkeshögskola
Karelia yrkeshögskolan
Lahtis yrkeshögskola
Lapplands Yrkeshögskola
Laurea yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Metropolia
Yrkeshögskolan i Uleåborg
Polisyrkeshögskolan
Yrkeshögskolan Saimaa
Satakunda yrkeshögskola
Savonia yrkeshögskola
Seinäjoki yrkeshögskola
Tammerfors yrkeshögskola
Åbo yrkeshögskola
Vasa yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Arcada Ab
Yrkeshögskolan Novia

Forskningsinstitut

Riksdagen
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Pensionsskyddscentralen
Europeiska kemikaliemyndigheten
Geologiska forskningscentralen
Meteorologiska institutet
Finlands nationalgalleri
Folkpensionsanstalten
Naturresursinstitutet
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Löntagarnas Forskningsinstitut
Patent- och registerstyrelsen
Försvarsmaktens Forskningsanstalt
Centret för Militärmedicin
Finska Litteratursällskapet
Finlands Akademi
Finlands Bank
Finlands miljöcentral
Strålsäkerhetscentralen
Teknologiska forskningscentralen VTT
Institutet för hälsa och välfärd
Statistikcentralen
Arbetshälsoinstitutet
UKK-institutet
Statens ekonomiska forskningscentral
Statsrådet
Rundradion

Allmänna bibliotek

Södra Savolax landskapsbiblioteksdistrikt
Helsingfors stadsbibliotek - Centralbibliotek
Tavastlands landskapsbiblioteksdistrikt
Kajanalands landskapsbiblioteksdistrikt
Mellersta Finlands landskapsbiblioteksdistrikt
Karleby landskapsbiblioteksdistrikt
Kouvola landskapsbiblioteksdistrikt
Lahtis landskapsbiblioteksdistrikt
Lapplands landskapsbiblioteksdistrikt
Villmanstrands landskapsbiblioteksdistrikt
Uleåborgs landskapsbiblioteksdistrikt
Birkalands landskapsbiblioteksdistrikt
Norra Karelens landskapsbiblioteksdistrikt
Norra Savolax landskapsbiblioteksdistrikt
Satakunta landskapsbiblioteksdistrikt
Seinäjoki landskapsbiblioteksdistrikt
Nylands landskapsbiblioteksdistrikt
Vasa landskapsbiblioteksdistrikt
Egentliga Finlands landskapsbiblioteksdistrikt

 

  • No labels