Yliopistokirjastot
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
TaideY - Taideyliopisto
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kajak - Kajaanin ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Karelia - Karelia ammattikorkeakoulu
Humak - Humanistinen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
Haaga-Heli - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
ETK - Eläketurvakeskus
Eduskunta - Eduskunta
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
IL - Ilmatieteen laitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL - Työterveyslaitos
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
SKS - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
MML - Maanmittauslaitos
Kela - Kansaneläkelaitos
Luke - Luonnonvarakeskus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
GTK - Geologian tutkimuskeskus

Yleiset kirjastot
Seinäjoki - Seinäjoen kaupunginkirjasto
Espoo - Espoon kaupunginkirjasto
Helsinki - Helsingin kaupunginkirjasto
Kauniainen - Kauniaisten kaupunginkirjasto
Porvoo - Porvoon kaupunginkirjasto

  • No labels