Yliopistokirjastot
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TaideY - Taideyliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
ÅA - Åbo Akademi
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
VY - Vaasan yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto

AMK-kirjastot
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Humak - Humanistinen ammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Karelia - Karelia ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Kajak - Kajaanin ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
SKS - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
MML - Maanmittauslaitos
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
TTL - Työterveyslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ETK - Eläketurvakeskus
Luke - Luonnonvarakeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
Eduskunta - Eduskunta
IL - Ilmatieteen laitos
Kela - Kansaneläkelaitos

Yleiset kirjastot
Porvoo - Porvoon kaupunginkirjasto
Seinäjoki - Seinäjoen kaupunginkirjasto
Helsinki - Helsingin kaupunginkirjasto
Espoo - Espoon kaupunginkirjasto
Kauniainen - Kauniaisten kaupunginkirjasto

  • No labels