Yliopistokirjastot
LY - Lapin yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
TaideY - Taideyliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto

AMK-kirjastot
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kajak - Kajaanin ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Humak - Humanistinen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
Haaga-Heli - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Karelia - Karelia ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
Eduskunta - Eduskunta
ETK - Eläketurvakeskus
GTK - Geologian tutkimuskeskus
SKS - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL - Työterveyslaitos
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
MML - Maanmittauslaitos
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
IL - Ilmatieteen laitos
Kela - Kansaneläkelaitos
Luke - Luonnonvarakeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto

Yleiset kirjastot
Seinäjoki - Seinäjoen kaupunginkirjasto
Espoo - Espoon kaupunginkirjasto
Helsinki - Helsingin kaupunginkirjasto
Kauniainen - Kauniaisten kaupunginkirjasto
Porvoo - Porvoon kaupunginkirjasto

  • No labels