LWW Total Access Collection minus Neurology - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

OVID

Linkki palveluun

http://ovidsp.ovid.com/autologin

Lehtilista

Julkaisuoikeus
Lukuoikeus

Aineistoa tilaavat organisaatiot

LWW Total Access Collection minus Neurology -tilaajat

Sopimuskausi

31.12.2022-31.12.2024

Aineistokuvaus

LWW Total Access Collection (TA Collection) minus Neurology on Lippincottin lääketieteen alaan kuuluvien kokotekstilehtien online-kokoelma, johon kuuluu n. 300 nimekettä. Neurology-lehti ei sisälly FinELibin kautta tilattuun lehtipakettiin.

Käyttäjät

Auktorisoidut käyttäjät:
Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallisen organisaation (jäsenorganisaatio) opiskelijat, opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta sekä jäsenorganisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää vain tutkimus-, opetus-, käyttäjien koulutus-, opiskelu-, tiedonhaku- ja tutkimustarkoituksiin. Aineistoa saa:

- katsella, näyttää aineistoa ruudulta ja projektorin välityksellä toisille auktorisoiduille käyttäjille
- tehdä rajoitettuja kopioita hakutuloksista paperimuodossa (mukaan lukien valokopiot) tai sähköisessä muodossa;
-luovuttaa rajoitetusti hakujen tuloksia toisille auktorisoiduille käyttäjille paperi- tai sähköisessä muodossa vain tutkimus-, opiskelu tai opetustarkoituksiin
- tallentaa sähköisesti hakutuloksia
- luovuttaa satunnaisesti osia aineistosta kolmansille osapuolille (kollegoille) paperi- tai sähköisessä muodossa ei-kaupallisen tieteellisen kommunikoinnin nimissä tai keskusteluryhmissä käytettäväksi.
- lukemisesteinen käyttäjä saa hyödyntää aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita sen kaltaisia välineitä
- käyttämällä linkkejä Ovidin alustalle koota aineistosta kurssipaketteja sähköisessä muodossa auktorisoiduille käyttäjille tarjottua opetusta varten. Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- käyttää LWW aineistoa datan louhinta (data mining) tarkoituksiin.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- kopioida, jäljentää, jakaa edelleen, julkaista tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin aineistoa tai sen osaa. Kaupallisella tarkoituksella tarkoitetaan aineiston käyttöä rahallisen palkkion saamiseksi joko myymällä, jälleenmyymällä, lisensoimalla, lainaamalla, siirtämällä, levittämällä, vuokraamalla tai muulla tavalla hyödyntämällä tuotteita. Kaupallisena käyttönä ei pidetä aineiston käyttöä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen.
- valmistaa johdannaistuotteita tai yhdistää aineistoa kokonaisuudessaan tai osia siitä johonkin muuhun teokseen tai järjestelmään
- uudelleen mallintaa tai kopioida tai muuttaa kokonaan tai osittain tuotteen teknistä toiminnallisuutta
- ladata, kopioida tai jakaa edelleen aineistoa kokonaisuudessaan tai määrällisesti suurta osaa aineistosta.

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

Training

Lisätietoja

 

LWW Total Access Collection minus Neurology - user rights and remote access

Publisher / Broker

OVID

Link to the resource

http://ovidsp.ovid.com/autologin

Journal list

Julkaisuoikeus
Lukuoikeus

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

31.12.2022-31.12.2024

Description

LWW Total Access Collection (TA Collection) minus Neurology contains about 300 full text medical titles from Lippincott.

Authorised users

Authorized Users:
- current members of the faculty, staff, employees, researchers, docents of the Subscriber
- individuals who are studying at a Subscriber institution
- walk-in users while at a Subscriber facility.

Permitted use

Authorized Users may of use the product for the purpose of education, teaching, user training, distance learning, private study, retrieving information and/or research:

- view and display (also to other Authorized users) the content and data contained therein on computer or projection screens
- make limited copies of data obtained from searches in print (including photocopies) or electronic format
- provide limited copies of data obtained from the searches in print or electronic format to other Authorized Users only for the purpose of education, teaching, study or research
- electronically save data obtained from searches
- distribute copies of parts of the Products in an incidental manner in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of non-commercial scholarly communication or to be used for the basis of discussion groups only;
-use Braille displays, voice synthesizers and other such devices to enable use by reading impaired authorized asers;
- incorporate parts of the Products in electronic course or study packs for the use of authorized users in the course of instruction by using a link from Subscriber’s web pages or learning platform to the required material on Ovid’s platform; Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as audio or Braille, may also be offered to authorized users who are reading impaired
- use the products to perform and engage in data mining activities.

Prohibited use

- copying, duplication, redistribution, retransmission, publication, transfer or commercial or other exploitation of the product(s), in whole or in part. Commercial exploitation means use for the purposes of monetary reward by means of the sale, resale, license, loan, transfer, distribution, hire or other form of exploitation of the products. For the avoidance of doubt, use by an authorized user of the products in the course of research funded by a commercial organization is not deemed to constitute commercial use.
- preparation of derivative works or incorporation of the products, in whole or in part, in any other work or system;
- reverse engineering, decompiling or modification of the products, in whole or in part;
- uploading, downloading, copying or redistributing the content in their entirety or lengthy sequence.

Open access

 

Remote access

Remote access is permitted for Authorized Users via the Subscriber institution's secure network.

Training material on web

Training

Additional information

 

  • No labels