HALTI - elektronisten aineistojen hallintajärjestelmä FinELib-konsortion jäsenille


 • Halti-tietokannasta löytyy omien aineistotilaustietojen lisäksi tiedot kaikista FinELib-aineistoista ja niiden käytöstä.

 • Haltissa voi ilmoittautua FinELib-aineistojen tilaajaksi.
 • Haltista löytyy useita konsortion jäsenille hyödyllisiä raportteja, kuten aineiston hinnan ja käytön perusteella laskettavat tunnusluvut.
 • Haltissa kirjastot ylläpitävät itse yhteystietojaan ja IP-osoitetietojaan.
 • Haltissa voit liittyä FinELibin postituslistoille.Kirjautuminen


Kaikilla konsortion jäsenillä on organisaatiokohtaiset tunnukset Halti-tietokantaan. Kirjastoilla on käytössään kahdenlaisia tunnuksia:

 1. ylläpitotunnukset (adm-tunnukset), joilla voi päivittää yhteys- ja yhteyshenkilöiden tietoja, IP-osoitteita ja ilmoittautua aineistojen tilaajaksi
 2. selailutunnukset, joilla voi katsoa oman kirjastonsa tietoja

Lisäksi yleisillä kirjastoilla on käytössään erilliset tunnukset aineistotilausten tekemistä varten. Aineistoilmoittautumista tehdessäsi tarkista, että olet kirjautunut oikeilla tunnuksilla; kirjaston nimen perässä tulee olla merkintä koordinoiva kirjasto tai valtuutettu kirjasto. Valtuutetut kirjastot voivat tunnuksillaan tehdä ilmoittautumisen aineiston tilaajaksi valtuutuksen antaneiden kirjastojen puolesta.

Kirjastot voivat jakaa Haltin tunnuksia omassa organisaatiossaan oman harkintansa ja tarpeen mukaan.Yhteystiedot ja yhteyshenkilöt Haltissa


Haltissa kirjastot ylläpitävät yhteystietojaan ja yhteyshenkilöidensä tietoja. Yhteystietojen ajantasaisuus varmistaa sen, että FinELibin tiedotus saavuttaa ne henkilöt, jotka pitääkin. Kirjastot ovat itse vastuussa yhteystietojensa ajantasaisuudesta: tietosuoja-asetus edellyttää, että tiedot ovat ajan tasalla ja että esim. eläköityneiden tai toisiin tehtäviin siirtyneiden yhteyshenkilöiden tiedot poistetaan järjestelmästä.

Kirjaston yhteystiedot löytyvät Organisaatio-välilehdeltä ja lista yhteyshenkilöistä Organisaatio-välilehden Yhteyshenkilöt-linkin takaa. Yhteystietoja voi lisätä, poistaa tai muokata.

Huom! Jos kirjaston nimen perässä on merkintä koordinoiva kirjasto tai valtuutettu kirjasto, löytyvät kirjaston yhteys- ja yhteyshenkilöiden tiedot siirtymällä Organisaatio-välilehden linkistä yksittäisen kaupungin- tai kunnankirjaston tietoihin.


FinELibin sähköpostilistat

Aineistohankintaan liittyvä tiedotus ja muu viestintä kohdistetaan Haltiin merkattujen yhteyshenkilöiden roolien perusteella. Yhteyshenkilöllä voi olla Haltissa useita rooleja, ja samassa roolissa voi yhdellä kirjastolla olla useita yhteyshenkilöitä. Sähköposti lähetetään vain yhden kerran samaan sähköpostiosoitteeseen riippumatta siitä, kuinka monta roolia henkilöllä on. Sähköpostitiedotuksesta voi halutessaan jättäytyä pois merkitsemällä tietoihinsa ”Ei” kohdassa ”Haluan saada sähköpostitiedotusta”.

Kirjastoilla on tällä hetkellä käytössä Haltissa FinELib-yhteyshenkilöille seuraavat yhteyshenkilöroolit (postituslistat):


Tärkeimmät roolit aineistohankinnassa ovat Hankinnan pääyhteyshenkilö ja Kirjaston / Tietopalvelun johtaja. Varmistattehan, että ainakin näille kahdelle postituslistalle lähetetyt viestit tavoittavat jonkun organisaatiossanne.

Postituslista (Haltin yhteyshenkilörooli)Viestit
Hankinnan pääyhteyshenkilö & Muu hankinnan yhteyshenkilö
 • Kaikki Haltista lähetettävät aineistonhankintaa koskevat FinELib-viestit
 • FinELibin ohjaukseen ja toimintaan liittyvät viestit
 • Viestit koulutuksista ja tapahtumista
Kirjaston / Tietopalvelun johtaja
 • Johtajien päätösvaltaan liittyviä viestejä, esim. kustannusten jakoon ja määrärahojen jakoon liittyen
 • FinELibin ohjaukseen ja toimintaan liittyvät viestit
 • Viestit tapahtumista (ei aineistokoulutuksia koskevia viestejä)
Open Access -yhteyshenkilö
 • Viestit FinELibin OA:ta koskevista neuvotteluista, sopimuksista ja prosesseista (OA-viestit lähetetään aina myös hankinnan pääyhteyshenkilölle ja muulle hankinnan yhteyshenkilölle)


Käyttäjätunnukset ekstranettiin

Postituslistojen lisäksi myös FinELib-ekstranetin käyttäjätunnuksia ylläpidetään Haltin yhteystietojen perusteella. Pääsyn FinELibin ekstranettiin saavat Haltiin merkityt yhteyshenkilöt, käyttäjätunnuksena toimii Haltissa ilmoitettu sähköpostiosoite.

→ Mikä on FinELib-ekstranet ja mihin sitä tarvitaan? FinELib-ekstranet ja tunnukset


IP-osoitteet


Pääsy FinELibin kautta hankittaviin e-aineistoihin avataan ja rajataan Haltiin tallennettavien IP-osoitteiden perusteella, joita kirjastot ylläpitävät itse Haltissa.

IP-osoitteet löytyvät Organisaatio-välilehdeltä IP-numerot-linkin takaa. IP-osoitteita voi lisätä, poistaa tai muokata.

→ Lisätietoa IP-osoitteiden hallinnasta ja apua yhteysongelmien selvittämiseen: Yhteydet tilattuihin aineistoihinLisäohjeita


Haltin käyttöön liittyvää tietoa löydät myös seuraavilta sivuilta:Kaikissa Haltiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä palvelusoitteeseemme finelib(at)helsinki.fi.

 • No labels