Cell Press - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Elsevier

Linkki palveluun

http://www.sciencedirect.com

Lehtilista

Julkaisuoikeus
Lukuoikeus

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Cell Press -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2022-31.12.2024

Aineistokuvaus

Elektronisia lehtiä luonnontieteiden ja lääketieteen aloilta.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat ja muu henkilökunta, asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat, sekä organisaation eläkkeellä oleva henkilökunta.

Sallittu käyttö

Mitä saa tehdä:
Organisaatiot ja niiden auktorisoidut käyttäjät saavat:
- selailla, tehdä hakuja, tulostaa aineistoa näyttöruudulle
- kohtuullisessa määrin tulostaa ja tallentaa tilapäisesti (download) artikkeleita, abstrakteja, tietueita tai osia kappaleista tai luvuista (otteet)
- linkittää aineistoja organisaation www-sivuille
- linkittää ja tallentaa aineistoja kurssipaketteihin. Käyttö kurssipaketeissa on sallittu kursseilla joista saa opintopisteitä. Kustantajalta on pyydettävä erikseen lupa mikäli aineistoja halutaan käyttää muissa kurssipaketeissa. Aineistoja voidaan käyttää organisaation näkövammaisille tarkoitetuissa kurssipaketeissa.

Auktorisoidut käyttäjät voivat myös:
- lähettää otteita muille auktorisoiduille käyttäjille sekä muille kollegoille tieteelliseen tai tutkimuskäyttöön
- tulostaa ja tallentaa henkilökohtaiseen käyttöön (ml. opetuksessa käytetyt esitykset) kohtuullisessa määrin artikkeleita

Organisaatiot voivat käyttää aineistoa (ml. tavaramerkit, kuvakaappaukset, logot) sisäisessä koulutuksessa ja markkinoinnissa. Kirjastohenkilöstö voi tallentaa organisaation internet ja intranet-sivuille koulutus- ja markkinointitarkoituksiin kohtuullisessä määrin kuvakaappauksia.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- muokata, kääntää tai luoda aineistoon pohjautuvia johdannaistuotteita ilman kustantajan lupaa
- poistaa tai muuttaa tekijänoikeusmerkintöjä
- kopioida, säilyttää tai toimittaa aineistoa edelleen systemaattisesti tai huomattavia määriä

Luvaton aineiston käyttö voi johtaa siihen, että organisaatiolta evätään välittömästi pääsy aineistoon.

Tilaavan organisaation on rajattava aineiston käyttö vain auktorisoiduille käyttäjille ja tiedotettava käyttäjille aineiston käyttöehdoista sekä kohtuuden rajoissa huolehdittava siitä että käyttöehtoja noudatetaan. Organisaation on välittömästi ilmoitettava kustantajalle luvattomasta käytöstä ja ryhdyttävä toimiin luvattoman käytön estämiseksi.

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation suojattuun verkkoon ja käyttämällä palvelua sitä kautta.

Koulutusmateriaali verkossa

Elsevier Training Desk

Lisätietoja

Aineiston tekijänoikeudet ovat kustantajalla, ellei tässä sopimuksessa ole toisin sovittu.

Cell Press - user rights and remote access

Publisher / Broker

Elsevier

Link to the resource

http://www.sciencedirect.com

Journal list

Julkaisuoikeus
Lukuoikeus

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2022-31.12.2024

Description

Electronic journals, content areas natural science and medicine.

Authorised users

Authorised users are students, faculty, staff, researchers and independent contractors retired faculty staff, retired librarians and retired researchers of the Institutions subscribing to Licensed Products and individuals using computer terminals within the library facilities at the Institutions.

Permitted use

Institutions and its Authorised users may
- access, search, view and browse the licensed products
- print and download a reasonable amount of articles, abstracts, records or parts of chapers from the Licensed Products ("Excerpts")
- incorporate links to excerpts on the Institutions' intranet and internet web sites
- incorporate links to excerpts and electronically save excerpts in electronic coursepacks and incorporate printed excerpts in printed coursepacks
Use in coursepacks is allowed in connection to those courses which are offered by the Institutions for academic credit. Used excerpts shall carry appropriate acknowledgement of the source. Use in connection with non-credit courses needs permission from Elsevier. Coursepacks in nonelectronic, non-print perceptible form (e.g. Braille) may be offered for visually impaired.

Authorised users may
- provide printed or electronic copies of excepts to other authorised users or to third party colleagues for their scholarly or research use
- print and electronically save for personal use a reasonable amount of articles, abstracts, records or parts of chapters from the licensed products (incl. use by teaching staff in electronic presentations during lectures for credited courses)

Institutions will be entitled to promote and provide training on the licensed products to authorised users. Librarians are allowed to electronically save and post for training and promotional purposes on Institutions' intranet or internet web site a reasonable number of screenshots, including trademarks and logos.

Prohibited use

Institutions and its authorised users may not
- abridge, modify, translate or create any derivated work based on the licensed products without Elsevier's permission
- remove, obscure or modify copyright notices, other notices or disclaimers as they appear in the licensed products
- substancially or systematically reproduce, retain or redistribute the licensed products

Unauthorised use of the licensed products may lead to suspension of access to the licensed products.


Institutions shall use reasonable efforts to:
- ensure that access to and use of the licensed products is limited to authorised users and that all authorised users are notified of and comply with the usage restrictions
- ensure that any passwords or credentials used to access the licensed products are issued only to authorised users and that neither the institutions or authorised users divulge any passwords or credentials to any third party
- and immediately upon becoming aware of any unauthorised use inform Elsevier and take appropriate steps to ensure that such activity ceases and to prevent any recurrence.

Open access

 

Remote access

Remote access allowed through the Institution's secure network.

Training material on web

Elsevier Training Desk

Additional information

 

  • No labels