Blog from June, 2018

FinELibin ohjausryhmän kokouksen (18.6.2018) esityslista on julkaistu.
Esityslistan liitteet löytyvät ekstranetistä.

Mitä FinELib-konsortio teki vuonna 2017? Lue tiivistelmä neuvotteluista, projekteista ja muusta toiminnasta raportista Kertomus FinELib-konsortion toiminnasta 2017: parhaat elektroniset aineistot tutkimukselle ja oppimiselle – avoimuutta tukien.