Blog from January, 2021

Uusi englanninkielinen RDA on muuttunut viralliseksi RDA-kuvailustandardi englanninkielisissä maissa. Uusi RDA on julkaistu alkuperäisen RDA:n osoitteessa https://access.rdatoolkit.org/ . Alkuperäinen RDA (Original RDA), joka on Suomessa edelleen käytössä oleva virallinen RDA-kuvailustandardi, löytyy uuden RDA:n etusivun ylälaidassa olevasta linkistä Original RDA. Alkuperäisen RDA:n suora osoite on: https://original.rdatoolkit.org/ . Sekä alkuperäiseen että uuteen RDA:han kirjaudutaan kansallisen lisenssin tunnuksilla.

Uusi RDA on käyttöönotettavissa suomalaisissa kirjastoissa sen jälkeen, kun se on julkaistu kokonaisuudessaan suomeksi ja kun tekstiin on liitetty käyttöä ohjaavat linjaukset ja esimerkit. Käyttöönottopäätökset tehdään tietojärjestelmäkohtaisesti lähivuosien aikana.

RDA Registry, joka sisältää RDA:ssa käytettävät termit, on päivittynyt uuden RDA:n mukaiseksi myös suomenkielisten termien osalta. Suomenkielisten termien viimeisimmät lisäykset ja päivitykset eivät tosin vielä löydy RDA Registrystä.

RDA Registryssä on julkaisu myös mappaukset ja alignmentit (kohdistamiset) RDA:sta MARC 21 -formaattiin: https://www.rdaregistry.info/rgTools/ . Katso vastaavuudet mm. RDA-elementtien ja MARCin bibliografisen tietueen kenttien välillä (CSV-muodossa ladattava taulukko): https://www.rdaregistry.info/Aligns/alignRDA2M21B.html

Kuvailun tiedotuspäivässä https://www.kiwi.fi/x/qARTCw 18.3.2021 käsitellään uuden RDA:n rakennetta ja roolia kirjastojen kuvailussa tulevaisuudessa.

---

IFLAn metatietojaostojen yhteisesti julkaiseman verkkolehden IFLA Metadata Newsletterin uusin numero (vol. 6, no. 2, December 2020) on ilmestynyt osoitteessa: https://www.ifla.org/publications/node/92276 . Lehti sisältää artikkeleja metatiedon kehittämisestä kansainvälisissä verkostoissa ja eri maissa.